Rozliczenie podatkowe 2017

Z PITem 37 druk podaruj 1 procent na OPP


PIT 37 druk jest najpopularniejszym formularzem do składania zeznań rocznych. Obowiązek wypełnienia go mają Ci, którzy osiągnęli dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników (czyli m.in. z umowy o pracę, umowy zlecenia bądź o dzieło, renty czy emerytury). Pit można rozliczyć wspólnie z małżonkiem i skorzystać z ulg podatkowych. Formularz PIT 37 nie mogą wypełnić te osoby, które w 2017 roku osiągnęły dochody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według skali. Możemy wypełnić ten formularz PIT jeżeli nie mamy obowiązku powiększyć naszych dochodów o dochody małoletnich dzieci oraz gdy nie zamierzamy odliczać strat z lat ubiegłych.

 

PIT-37 druk ma 3 strony. Ważne jest aby jego wypełnienie zacząć od wpisania NIP w pierwszej rubryce formularza. Bez wpisania tego numeru nasze zeznanie będzie nieważne. Ponieważ do formularza zeznania w wielu miejscach będziemy przenosić dane zawarte w informacjach otrzymanych od płatników (pracodawców, organów rentowych itd.).Następnie wskazujemy, za który rok się rozliczamy. Tą informację musimy zamieścić w rubryce 5 formularza. Brak tej informacji spowoduje, że zostaniemy wezwani przez urząd celem jej uzupełnienia. Podobnie będzie, gdy w rubryce 10 nie zaznaczymy, czy składamy urzędowi zeznanie za dany rok, czy też jego korektę (bądź korektę za lata ubiegłe).

 

Wszystkie formularze PIT w tym PIT 37 druk zawiera program PITy 2017. Aplikacja pozwala na złożenie zeznania podatkowego bez posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wszystkie obliczenia zrobi za Ciebie „inteligentny” program. Po wpisaniu kwot w odpowiednie rubryki i kompletnym wypełnieniu zeznania podatkowego pozostaje Ci już tylko jego podpisanie i wysłanie. Tzw „podpis” obejmuje najważniejsze informacje o podatniku, czyli jego imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL oraz kwotę przychodu uzyskaną w ubiegłym roku podatkowym. Ale tych danych też nie trzeba wpisywać, gdyż są one automatycznie generowane z pierwszej strony formularza. Wypełnienie zeznania drogą elektroniczną daje nam również możliwość przekazania jednego procenta na dowolna Organizację Pożytku Publicznego. Jeżeli jeszcze nie wiesz komu 1 procent podatku uruchom wersje na CD programu PIT OPP 2017. Zwykle posiada on prezentację uruchamianą automatycznie przed instalacją, zaraz po włożeniu płyty z programem do napędu. Prezentacja ta może zawierać nazwę, logo i podstawowe dane organizacji, krótki opis jej działalności, a także listę firm będących sponsorami i sponsora głównego.

 

Swój podatek na formularzu PIT można przekazać na organizację FERSO, która skutecznie współpracuje z innymi firmami i organizacjami pozarządowymi, aktywnie i efektywnie pozyskując środki na działanie. Do najistotniejszych zadań należy współpraca europejska Youth Programme i wspieranie młodzieży i wolontariuszy w krajach UE. Fundacja od 7 lat współpracuje z ponad 120 Szkołami Podstawowymi, Przedszkolami Miejskimi oraz Bibliotekami Publicznymi. Freso prowadzi regionalny ośrodek szkoleniowy i konsultacyjny programu "Młodzież w działaniu". Tworzy i prowadzi lokalne Kluby Przyjaciół Ziemi, gdzie aktywowana przez program młodzież staje się prawdziwymi strażnikami natury. Celem Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie świadomości jak ważna jest edukacja ekologiczna, ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności, poprzez wykorzystanie sztuki oraz technologii multimedialnych.

 

FERSO aktywnie angażując się w prospołeczne i ekologiczne projekty zapracowało na status Organizacji Pożytku Publicznego i otrzymało prawo otrzymywania kwoty jeden procent podatku. Przekaż 1 procent, natura będzie Ci wdzięczna.