Rozliczenie podatkowe 2017

Ulgi na darowizny w Picie 37 - 1 procenta podatku na OPP


 

Rozliczenie się z urzędem skarbowym najczęściej kojarzy się z godzinami spędzonymi nad drukiem PIT. PITy formularze mogą być jednak wypełnione sprawni i szybko, a to za sprawą specjalnych aplikacji internetowych. Szczególnie przyda nam się to w momencie, gdy musimy rozliczyć druk PIT 37. Dzięki programom internetowym jesteśmy w stanie wykonać to z dowolnego miejsca, które jest podłączone do sieci internetowej. Warto wiedzieć, że PIT 37 formularz posiada także specjalne załączniki, dzięki którym możemy uwzględnić różnego rodzaju ulgi, na przykład ulgę mieszkaniową, ulgę na dzieci czy też coraz popularniejszą ulgę za darowizny. PIT 37 druk to więc najprostsze rozwiązanie do tego, by spełnić swój obywatelski obowiązek, a dodatkowo skorzystać z przysługującej nam ulgi za darowizny.

 

Darowizny to nie tylko domena wielkich koncernów czy też przedsiębiorstw. Także zwyczajny podatnik, będący osobą fizyczną może dokonać wydatków, które zostaną określone w formie darowizny. Według polskiej ustawy ulga przysługuje jednak w przypadku bardzo konkretnych darowizn. Są one jasno określone w ustawie i przedstawiają się w sposób następujący: ulgi z tytułu krwiodawstwa uwzględniane wtedy, kiedy jest się honorowym krwiodawcą, ulgi z tytułu kultu religijnego, ulga na cele publiczne oraz na działalność charytatywno- opiekuńczą. W przypadku ulgi na cele pożytku publicznego może z tego skorzystać każdy, kto zdecyduje się przekazać 1 procent swojego podatku na rzecz organizacji, która prowadzi działalność pod szyldem pożytku publicznego. Lista tych organizacji dostępna jest w urzędach skarbowych oraz na stronach internetowych. Wystarczy znać nazwę organizacji, na przykład fundacji oraz jej numer KRS, by część naszego podatku mogła się przyczynić do polepszenia życia innych. Działalność opiekuńczo- charytatywna uwzględniana jest w przypadku prowadzenia jej przez osoby prawne kościelne. Ulgą objęte są także inne organizacje, które znajdują się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wchodzące w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Niestety, wciąż obecne są limity, które podlegają odliczeniu. Jest to 6% naszego dochodu, który przeznaczamy na wyżej wymienione cele. Jeśli więc przeznaczyliśmy na cele kultu religijnego 1000 zł, możemy skorzystać z ulgi wynoszącej 60 zł. Oczywiście nie jest to spektakularna kwota, jednak darowizny są najczęściej odruchem serca. Mało kto liczy na ulgę z tego tytułu, dlatego ważne, że taka ulga w ogóle istnieje. Być może w kolejnych latach zostanie podwyższona, co z pewnością zachęci do wyższego oddawania kwot na cele charytatywne w ramach darowizny.

 

Chcąc skorzystać z ulgi dokonanej na darowiznę musimy mieć ją udokumentowaną. Tylko w ten sposób będziemy w stanie dowieść, że rzeczywiście przeznaczyliśmy jakąś kwotę na szczytne cele. W przypadku darowizny o charakterze pieniężnym najprostszym sposobem uwodnienia przekazania konkretnej sumy jest po prostu dowód wpłaty bankowej, na przykład poświadczenie złożenia przelewu przez Internet. Jeśli jednak darowizna została przekazana w sposób niepiękny potrzebne nam będzie specjalne zaświadczenie od podmiotu, który tą darowiznę przyjął. Darowizna może zostać odliczona w druku PIT 37 zarówno od przychodu, jak i od dochodu, to z pewnością ważna informacja dla każdego podatnika, który postanawia skorzystać z ulgi. Warto wiedzieć także to, że oddając krew możemy skorzystać z ulgi tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy dokonaliśmy tego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli zdarzyło nam się korzystać z punktów krwiodawstwa na świecie niestety nie przysługuje nam ulga. Ta zasada dotyczy jednak tylko i wyłącznie ulgi za darowiznę w postaci krwi.