Rozliczenie podatkowe 2017

Ulgi w Picie 37 druku

 

 

Rozliczając PIT 37 druk wykazujemy nie tylko nasze przychody lub też straty, ale możemy skorzystać także z możliwości ulg i odliczeń od podatku. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że spełnia kryteria, które są konieczne do możliwości skorzystania z ulgi. Warto przygotować się do wypełniania zeznania podatkowego nieco wcześniej, by mieć czas na zapoznanie się ze wszystkim dostępnymi w danym roku podatkowym ulgami. Warto jednak pamiętać o tym, że odliczenia ujmowanie w PIT37 są często aktualizowane, szczególnie jeśli mowa jest o danych limitach, należy więc sprawdzić, czy w danym roku podatkowym nie zmieniły się jakieś limity i być może kiedyś nie przysługiwała nam ulga, ale po zamianach możemy z niej skorzystać.

 

Formularze PIT 37 pozwalają na odliczenia w różnych kategoriach. Jeśli więc nie mamy szansy na skorzystaniu, sprawdźmy czy nie przysługują nam inne ulgi. Najpopularniejsze odliczenia, jakie są wykazywane w formularz PIT 37 do wydruku to między innymi ulga z tytułu ubezpieczenia społecznego, ulga rodzinna, ulga internetowa, remontowa, a także ulga, która przysługuje nam z tytuły składanych darowizn.

 

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli chcemy skorzystać z danego odliczenia to oprócz PIT 37 druk 2017 będziemy musieli wypełnić także stosowne załączniki, które są dedykowane danemu odliczeniu oraz uldze. Każdy druk jest przeznaczony do konkretnego działania, przed wypełnieniem dowiedzmy się więc, na jakim formularzu musimy dokonać potrzebnych obliczeń.

 

W polskim prawie podatkowym mamy do czynienia z dwoma rodzaju ulg, a mianowicie tymi odliczanymi oraz podatku oraz odliczanymi od naszego dochodu. Podatnicy nie dostrzegają dużej różnicy, jednak warto wiedzieć, że mamy takie dwa rodzaje. Formularze Pit 37 razem z stosownymi załącznikami można wypełnić ręcznie, bądź też nieco ułatwić sobie sprawę i skorzystać ze specjalnego programu komputerowego. Jeśli dokonujemy odliczeń to taka aplikacja internetowa będzie nam szczególnie sprzyjająca, ponieważ nie będziemy musieli dwa razy wypełniać druków tymi samymi danymi. W przypadku papierowych druków potrzebne jest bowiem naniesienie podstawowych danych zarówno na PIT37 oraz na załączniku. Niestety zajmuje to sporo czasu, a dodatkowo należy wykonać potrzebne obliczenia, które pozwolą na odliczenie. W przypadku korzystania z udogodnienia, jaki stanowi ten program, tylko raz wprowadzamy dane, które mogą być automatycznie przeniesione nawet do kilku załączników.

 

Formularze PIT 37 posiadają kilka załączników, w których niestety łatwo się pogubić. Najbardziej standardowym załącznikiem jest PIT/O, dzięki któremu możemy obliczyć większość ulg. Poza tym obecne są w urzędach skarbowych takie załączniki, jak na przykład PIT/D czy też PIT-2K. Warto zatrzymać się dłużej nad ulgą z tytułu darowizn. Jeśli w danym roku podatkowym przekazaliśmy jakąś darowiznę, to możemy to odliczyć od podatku. Nie dość więc, że komuś pomogliśmy to jeszcze zapewniliśmy sobie bardziej preferencyjne warunki rozliczania się z urzędem skarbowym. Formularz PIT 37 do wydruku nie musi się więc kojarzyć tylko i wyłącznie z przykrym obowiązkiem, ale także z szansą pomocy bardziej potrzebującym i skorzystaniu z wielu ulg.

 

Niemal każdy z nas ma szanse na odliczenie, jednak wciąż niewiele osób korzysta z tego prawa. Najczęściej wykazywanymi ulgami są ulgi internetowe oraz ulgi na dzieci. Są one powszechne dlatego, iż kryteria do spełniania nie są bardzo restrykcyjne, dzięki czemu wykazanie w Picie37 druk 2017 koniecznych odliczeń nie jest bardzo trudne.