Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 - kary za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego

 

Podatnicy, którzy nie złożyli jeszcze zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego za ubiegły rok, mają już coraz mniej czasu, aby to uczynić. Dlatego warto już dziś wypełnić pit 37. PIT 37 druk dostępny jest do pobrania w każdej chwili ze strony internetowej. PIT 37 formularz oraz załączona instrukcja krok po kroku przeprowadzą nas przez zeznanie podatkowe. Osoby, które nie złożą rozliczenia rocznego PIT37 w terminie, czyli do końca kwietnia 2018 roku, narażone są na sankcje karne skarbowe. Wszystkie formularze podatkowe 2017 dostępne są do pobrania.

 

Pit 37 za 2017 rok trzeba złożyć do końca kwietnia. Nie oznacza to jednak, że jeśli z jakiś powodów nie zdążymy tego zrobić w ustawowym czasie, nie będziemy mogli już tego uczynić. Wręcz przeciwnie, w takiej sytuacji powinniśmy jak najszybciej złożyć PIT 37 druk. Złożenie zeznania rocznego po terminie jest dopuszczalne oraz skuteczne. Natomiast powinniśmy liczyć się z konsekwencjami swojej niesumienności.

 

W sytuacji kiedy podatnik, który pomimo ujawnienia podstawy oraz przedmiotu opodatkowania nie składa PIT 37 formularz do urzędu skarbowego w terminie, naraża się na sankcje karne skarbowe. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym takie zachowanie kwalifikowane jest jako wykroczenie skarbowe, a także grozi za nie grzywna. Może ona być wymierzona w granicach od 1/10 nawet do dwudziestokrotności wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. W rzeczywistości jednak sprawcy wykroczeń skarbowych są zazwyczaj karani w trybie mandatowym. Kara nałożona w taki sposób nie może jednak przekroczyć podwójnej kwoty minimalnego wynagrodzenia, która obowiązuje w danym roku. Górny limit grzywny jest w rzeczywistości dużo niższy, ale mimo wszystko taka kwota może bardzo uszczuplić nasz domowy budżet. Dlatego nie powinniśmy zwlekać tylko już teraz poświęcić chwilę i rozliczyć PIT37.

 

Dużo większe problemy z prawem może mieć osoba, której postępowanie Urząd Skarbowy potraktuje jako uchylanie się od opodatkowania, które opisane jest w kodeksie karnym skarbowym w artykule 54. Podatnikom grożą poważne sankcje karne skarbowe za uchylanie się od opodatkowania, za nie ujawnianie przedmiotu albo podstawy opodatkowania lub nie składania zeznania, przez co zostaje narażony podatek na uszczuplenie. W sytuacji jeśli taki czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe można nawet w najgorszym wypadku trafić do więzienia. Karami za nie może być grzywna do 720 stawek dziennych, pozbawienie wolności lub obydwie sankcje łącznie. Na o wiele łagodniejsze kary można liczyć w przypadku, gdy kwota podatku, który został narażony na uszczuplenie nie przekracza progu ustawowego. W takiej sytuacji sprawy grozi grzywna za wykroczenie skarbowe. Sankcje za wykroczenia skarbowe lub przestępstwa skarbowe są dość poważne.

 

Można ich jednak w bardzo prosty sposób uniknąć. Na bezkarność może liczyć każdy, kto złożył tzw. „czynny żal”. Natomiast trzeba to zrobić zgodnie z zachowaniem warunków jakie określone zostały w art. 16 kodeksu karnego skarbowego. Tak więc sankcji nie podlega sprawca, który po dokonaniu czynu zabronionego powiadomił o zaistniałej sytuacji organ powołany do ścigania. Natomiast trzeba przy tym ujawnić okoliczności tego czynu. Zawiadomienie takie na ogół składane jest na piśmie. Jest też możliwość, aby zostało przekazane ustnie do protokołu. Aby jednak „czynny żal” przyniósł oczekiwany efekt, należy uiścić w całości całą należność publicznoprawną. Musi być ona jednak dokonana w terminie wyznaczonym przez Urząd Skarbowy.