Rozliczenie podatkowe 2017

 PIT 37 formularz w pdf - zalety

 

Formularz PIT 37 jest jednym z najpopularniejszych formularzy podatkowych, wypełnia go ogromna liczba podatników, którzy nie wpłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za pośrednictwem płatnika, gdyż chcą skorzystać z dostępnych dla nich ulg i zwolnień podatkowych. Druk PIT 37 mają obowiązek wypełnić osoby, które w roku podatkowym, którego dotyczy składana deklaracja PIT 37:

 

  • nie mają obowiązku wliczenia w uzyskany dochód dochodu, który osiągnięty został przez ich dzieci nie mające ukończonych osiemnastu lat,

  • nie mają możliwości obniżenia uzyskanego dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, o straty wykazane przez nie w deklaracjach podatkowych złożonych we wcześniejszych latach,

  • nie prowadziły działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym, a także działalności obejmującej tak zwane działy specjalne produkcji rolnej,

  • uzyskały dochody tylko za pośrednictwem płatnika i dochody te opodatkowane są zgodnie z obowiązującą skalą podatkową (dochody wynikające ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, rent, emerytur, zasiłków, stypendiów, praw autorskich, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych itd.),

  • uzyskały dochody tylko i wyłącznie na terenie kraju.

Należy mieć na uwadze, że formularz PIT 37 jest skierowany jedynie do osób spełniających wszystkie opisane powyżej wymagania, jeżeli któreś z nich nie jest przez podatnika spełnione, to oznacza to, że musi on wypełnić inny formularz bądź formularze PIT 2017. Nie oznacza to jednak, że wraz z deklaracja pit 37 podatnik nie może złożyć innych formularzy.

 

Jeżeli podatnik zdecydował się na opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z wynajmu w formie ryczałtu ewidencjonowanego, będzie on musiał złożyć także formularz pit 28. Natomiast jeżeli w trakcie roku podatkowego osiągnął on dochody o charakterze kapitałowym, poza PIT 37 pdf będzie musiał dostarczyć urzędowi skarbowemu także formularz pit 38.

 

W związku z tym, że deklaracje PIT 37 są wypełniane tak często powstały specjalne formularze PIT 37 pdf, które podatnicy mogą pobrać z Internetu. Formularze te, jak sama nazwa wskazuje, są plikami w formacie pdf. Mają one charakter aktywny, co oznacza, że znajdują się w nich aktywne pola, które mogą zostać wypełnione na komputerze przed wydrukowaniem. Formularze PIT w pdf zostały stworzone w taki sposób aby ułatwić podatnikom wypełnianie deklaracji podatkowej, w związku z tym wskazane zostały w nich pola, które muszą zostać przez podatnika obowiązkowo wypełnione. Ponadto w dużej mierze zautomatyzowane zostały wszystkie obliczenia jakie trzeba wykonać podczas wypełniania zeznania. Poszczególne pola posiadają wbudowane formuły matematyczne na podstawie, których formularz sam oblicza wartości, które powinny zostać wpisane w poszczególne pola. Dzięki temu podatnicy nie muszą wykonywać ich samodzielnie, co jest nie tylko oszczędnością czasu, ale także nerwów. Warto dodać, że w formularzu PIT 37 pdf wyświetlają się specjalne wskazówki, które dodatkowo wyjaśniają osobie wypełniającej deklarację zrozumieć co dokładnie powinna wpisać w daną rubrykę (wskazówki te oczywiście nie pojawiają się na wydruku). Jeżeli chcemy skorzystać z elektronicznego formularza pit 37 w formacie pdf wystarczy, że pobierzemy go z Internetu na dysk naszego komputera, a następnie wypełnimy i wydrukujemy. Po jego wydrukowaniu musimy jeszcze pamiętać o tym, aby naszą deklarację podpisać, gdyż bez podpisu podatnika zeznanie podatkowe jest nieważne. Dopiero podpisana deklaracja jest gotowa do wysłania (lub zaniesienia) do urzędu skarbowego.