Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 formularz a ulga na leki

 

Do wypełniania formularza PIT 37 druk najlepiej przygotować się nieco wcześniej, przede wszystkim dlatego, by poznać dany formularz i dowiedzieć się, jakie pozytywne kwestie mogą z niego dla nas wyniknąć. Wiele osób może się zdziwić, ponieważ wypełniania zeznania podatkowego jest kojarzone raczej z przykrym obowiązkiem, a już na pewno nie z przyjemnością. Jeśli jednak uświadomimy sobie, że PIT 37 formularz zawiera bardzo wiele rzeczy, które mogą się okazać dla nas pozytywne, nieco inaczej spojrzymy na ten druk. Przede wszystkim przed wypełnianiem danego formularza, zorientujmy się czy nie przysługuje nam w danym roku podatkowym jakaś ulga i odliczenie. Wypełniając druk na ostatnią chwilę często nie mamy na to czasu, chcąc jak najszybciej złożyć gotowe zeznanie, przez co tracimy środki niemal na własne życzenie.

 

PIT 37 2017, czyli druk, po który Polacy sięgają najczęściej zawiera sporo załączników. Mało kto się nimi interesuje, ponieważ nie chce sobie przysparzać dodatkowej pracy w postaci wypełniania następnych druków. Jednak dzięki tym załącznikom, których jest kilka, mamy szanse dokonać stosownych odliczeń, jeśli tylko spełniamy konkretne kryteria. Zapoznać się z tymi kryteriami mamy możliwość w urzędzie skarbowym lub też za pośrednictwem specjalnych portali internetowych, które traktują o systemach podatkowych i możliwościach rozliczeniowych.

 

Najczęściej za pomocą formularzy druki PIT 37 oraz ich załączników wykorzystujemy ulgę internetową, mieszkaniową czy też ulgę na dzieci. Oprócz tych podstawowych i najbardziej powszechnych dostępna jest także ulga na leki, którą interesują się mniejsze grupy podatników. Tego typu ulga pozwala na odliczenie od naszego dochodu kwot, które zostały wydatkowane na zakup różnego rodzaju leków. Wydatki te muszą być oczywiście poniesione w danym roku podatkowym, za który się rozliczamy. Warto jednak wiedzieć, że z ulgi na leki mogą korzystać bardzo konkretne osoby, które spełniają dość rygorystyczne warunki, nie każdy ma więc szansę dokonać odliczenia tylko z tytułu zakupionych leków. Deklaracje PIT 37 pozwalają bowiem na korzystanie z tej ulgi osobom, które są niepełnosprawne. Konieczne jest także posiadanie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają stan zdrowia oraz sprawność danej osoby. Najlepiej jeśli zostaną przedłożone takie dokumenty, jak: orzeczenie o posiadaniu jednego z trzech stopni niepełnosprawności, które są określone w przepisach. Poza tym z ulgi na leki mogą korzystać osoby, którym przysługuje renta z tytułu częściowej lub też całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna lub też szkoleniowa. PIT 37 druk pozwala także na odliczenie od własnych dochodów ulgi na leki osobom, które nie ukończyły 16 roku życia, a posiadają określone przepisanymi dokumenty orzekające o niepełnosprawności danego człowieka.

 

Oprócz samych niepełnosprawnych PIT 37 formularz pozwala także na odliczenie ulgi na leki osobom, które opiekują się nimi. Zaliczają się do nich osoby, które mają pod swoją opieką małżonka, dzieci własne oraz przysposobione, rodzeństwo, rodziców. To właśnie na tych osobach spoczywa bowiem utrzymanie osoby niepełnosprawnej, a więc także płacenie za leki.

 

Pit 37 2017 pozwala na odliczenie tych leków, które zostały przepisane przez lekarza specjalistę. Powinno ono posiadać dokładne zalecenia lekarza o stałym bądź też czasowym przyjmowaniu leku przez chorego. Najważniejsze są jednak poniesione koszty na leki, konieczne więc są faktury, które stwierdzają faktyczne wysokości wydatkowane na lekarstwa. Wszystkie te kwoty ujmujemy w formularze druki PIT 37.