Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 formularz a rezydencja podatkowa


 

PIT 37 formularz to najczęściej wypełniana deklaracja w naszym kraju. Co prawda rezygnujemy coraz częściej z PIT 37 druk do wypełnienia na rzecz e-deklaracji, jednak PIT 37 druk cały czas jest w naszej świadomości. Tematem, który dotyczy wypełniania nie tylko PIT 37 formularz, ale również innych druków, jest problem rezydencji podatkowej. O co więc chodzi?

 

Mówiąc w skrócie, można stwierdzić, że rezydencja podatkowa to inaczej miejsce zamieszkania, ale w kontekście celów podatkowych. Dotyczy to celów podatkowych, gdy mówimy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Często mylimy pojęcie rezydencji podatkowej z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, jednak są to pojęcia osadzone dość blisko siebie. Dlaczego?

 

Rezydencja na zasadach polskich polega na tym, że dana osoba posiada nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że w rodzimym kraju, czyli w Polsce, rozlicza się dochody, które dana osoba uzyskała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mówimy w tym wypadku o polskiej rezydencji podatkowej, jednak należy nadmienić, że zgodnie z ustawą, nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają ci, którzy na terenie Rzeczypospolitej przebywają dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ponadto, Polskę należy wskazać, jako tak zwane „centrum interesów życia”, czyli miejsce, w którym osiągamy w większości swój dochód i prowadzimy wszelkie sfery własnego budżetu.

 

PIT 37 druk do wypełnienia będzie konieczny w sytuacji, gdy wspomniane centrum interesów życia będzie prowadzone w Polsce. Co na to wpływa, a poniekąd również na rezydencję podatkową? Po pierwsze, zameldowanie na terenie Rzeczypospolitej, a co za tym idzie polski adres zamieszkania. Dodatkowo, polski adres powinien widnieć na podstawowych dokumentach. Co więcej, także łączenie swojej przyszłości z Rzeczpospolitą, między innymi ubezpieczenie czy emerytura lub zwyczajne gromadzenie majątku.