Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk – jak przygotować się do wypełnienia

 

Przed omówieniem jak należy przygotować się do wypełnienia druku PIT 37 warto najpierw uściślić kto powinien ten rodzaj formularza wypełniać. Formularz PIT 37 przeznaczony jest dla tych podatników uzyskujących w trakcie roku podatkowego przychody na terytorium kraju i są opodatkowanych na zasadach ogólnych (skala podatkowa), którzy:

 

  • uzyskiwali przychody jedynie za pośrednictwem płatnika (np. wynagrodzenia za wykonaną pracę, stypendia, zasiłki, emerytury, renty, przychody z umowy zlecenia, umowy o dzieło, praw autorskich),

  • nie odliczają od osiągniętych dochodów strat wykazanych w poprzednich latach,

  • nie doliczają do osiągniętych dochodów dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dzieci,

  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej również opodatkowanej na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

PIT 37 druk adresowany jest zarówno do osób składających swoją deklarację podatkową samodzielnie jak i wspólnie z małżonkiem. Również osoby posiadające rezydencję podatkową poza granicami kraju, które w trakcie roku podatkowego uzyskały przychody na terenie Rzeczpospolitej muszą wykonać rozliczenie podatkowe 2017 wykorzystując PITy 37 druki.

 

Żeby móc wypełnić PIT37 należy najpierw pobrać odpowiedni formularz z urzędu skarbowego lub z Internetu. Można także skorzystać z programu do wypełnianie pitów, który sam taki formularz generuje. Druk PIT 37 składa się z trzech stron. Aby móc go wypełnić powinniśmy znać swój NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, który pozwoli na zidentyfikowanie nas przez urząd. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków konieczna jest także znajomość NIP-u męża lub żony. Następnie trzeba obliczyć uzyskane w roku podatkowym dochody (lub straty), w tym celu konieczne jest posiadanie PIT-ów przesłanych nam przez wszystkie firmy, od których otrzymywaliśmy wynagrodzenie. Jeżeli otrzymaliśmy od pracodawców / zleceniodawców tylko jeden PIT-11 to dane w nim zawarte będziemy musieli przepisać do naszego formularza PIT-37, natomiast jeżeli otrzymaliśmy formularzy PIT-11 kilka, to najpierw konieczne będzie zsumowanie zawartych w nich wartości. Następnie, jeżeli mamy do tego prawo, możemy odliczyć ulgi takie jak ulga odsetkowa, ulga mieszkaniowa, ulga internetowa oraz ulga rehabilitacyjna, a także dokonaną przez nas w roku podatkowym, którego dotyczy deklaracja darowiznę. Zarówno darowizna jak i ulga internetowa oraz rehabilitacyjna muszą przez nas zostać wykazane także w załączniku PIT/O, ulgę mieszkaniową i odsetkową wykazujemy natomiast w załączniku PIT/D. Oznacza to, że jeżeli będziemy korzystać z ulg powinniśmy posiadać także odpowiednie załączniki do formularza PIT 37. Poza odliczeniami od dochodu, które zmniejszają podstawę opodatkowania, możliwe jest także dokonanie odliczeń od podatku, który mamy do zapłacenia, odliczenia tego typu są odejmowane od wartości należnego podatku. Wysokość zobowiązania podatkowego otrzymaną w wyniku powyższych obliczeń należy zaokrąglić do pełnego złotego. Jeden procent z tej wartości możemy przekazać na organizację pożytku publicznego, dlatego też jeszcze przed rozpoczęciem wypełniania formularza warto jest się zastanowić, którą organizację będziemy chcieli wesprzeć. Może się zdarzyć, że zamiast konieczności dopłaty ponad pobrane wcześniej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymamy od urzędu skarbowego zwrot.

 

Żeby w jak najprostszy, a zarazem jak najszybszy sposób przebrnąć przez wypełnianie formularza PIT37 warto jest skorzystać z programu umożliwiającego jego łatwe wypełnienie. Program PIT 2017 można pobrać z Internetu zupełnie za darmo. Aplikacja ta działa w oparciu o bieżące przepisy podatkowe w związku z tym możemy być pewni, że nasza deklaracja nie będzie zawierała błędów.