Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk po śmierci współmałżonka

 

 

PIT 37 druk jest najpowszechniejszym formularzem wypełnianym przez podatników, którzy w danym roku podatkowym otrzymują jakiekolwiek przychody, na przykład ze stosunku pracy, rent, emerytur czy też umów o dzieło i zlecenie. Formularz PIT 37 może być wypełniany i rozliczany indywidualnie, ale również wspólnie z małżonkiem. W przypadku wspólnego składania zeznania podatkowego często przysługują nam bardziej preferencyjne warunki opodatkowania, dlatego tak wiele osób korzysta z tej możliwość rozliczając się razem. Co mają jednak zrobić osoby, które do tej pory rozliczały się wspólnie, jednak ich mąż lub żona stracili życie? Mogą oni nadal rozliczać się wspólnie. Istnieją jednak pewne warunki, które muszą być spełnione. Oczywiście najważniejszym kryterium jest to, by małżeństwo między dwiema osobami było legalnie zawarte.

 

PIT- 37 2017 składany wspólnie może odbywać się nawet po śmierci współmałżonka, o ile zostanie złożony specjalny wniosek w danym urzędzie skarbowym. Z takiej możliwość rozliczenia zeznania podatkowego mogą skorzystać te związki, które zostały zawarte małżeństwem w trakcie danego roku podatkowego, a także te osoby, które pozostawały w małżeństwie przez cały rok podatkowy, a małżonek poniósł śmierć po upływie danego roku, jednak przed samym wypełnieniem i złożeniem druku pit. Deklaracja PIT, która jest składania w tak wyjątkowych okolicznościach musi być podpisana przez tego podatnika, który będzie mógł korzystać z preferencyjnych uprawnień. Chodzi tu przede wszystkim o to, by wdowa lub też wdowiec nie składali podpisu za osobę zmarłą. Dzieje się tak dlatego, iż do wspólnego rozliczenia potrzebne są dwa podpisy, stwierdzające wspólnotę rozliczeniową. Najważniejsze jest to, by PIT 37 druk złożyć w odpowiednim terminie, tak by zeznanie podatkowego miało moc prawną. W innym przypadku nasze prawo i możliwość do wspólnego rozliczania się nie zostanie wzięte pod uwagę. Należy więc bardzo rygorystycznie pilnować ostatecznego terminu złożenia zeznania podatkowego, jakim jest 30 kwietnia po danym roku podatkowym.

 

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem, który zmarł konieczna jest odpowiednia deklaracja PIT. Potrzebny nam będzie albo formularz pit 37, albo też pit 36. Rozliczenia możemy dokonać w sposób tradycyjny lub też za pomocą bardziej nowoczesnych metod, jaką jest program do rozliczenia pitów 2017. Właśnie w tej aplikacji komputerowej znajdują się oba rodzaje zeznań podatkowych, które możemy rozliczyć wspólnie, nawet po śmierci naszego współmałżonka. Wszelkie informacje wypełniamy zgodnie z osiągniętymi dochodami, tak jakbyśmy rozliczali się w momencie, w którym nasz mąż lub żona wciąż żyją. Wyjątek stanowi jedynie fakt, że małżonek nie jest w stanie podpisać formularza PIT 37 druk.


Aby prawidłowo wypełnić formularz PIT 37 potrzebny nam będzie specjalny pit pochodzący od pracodawcy, a mianowicie pit 11. Pracodawca naszego zmarłego małżonka nie ma prawa odmówić i musi wydać parterowi danej osoby wszelkie zaświadczenia oraz dokumenty poświadczające o pracy zmarłego. Jeśli mimo wszystko pracodawca naszego zmarłego małżonka ociąga się w wysłaniu tych dokumentów lub też po prostu nie chce nam ich wydawać, warto zawiadomić odpowiedni urząd skarbowy, który skieruje ponaglenie do wysłania małżonkowi odpowiednich druków.

 

PIT-37 druk może przysporzyć pewnych problemów z ustaleniem wszystkich dochodów uzyskiwanych przez zmarłego małżonka. W takich sytuacjach warto dołączyć jest specjalne, wyjaśniające pismo, w którym wskażemy powodu braku precyzyjnego określenia dochodów naszego zmarłego małżonka, tak by urząd skarbowy wziął to pod uwagę.