Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk i ulga mieszkaniowa

 

Formularz Pit 37 zawiera różnego rodzaju załączniki, dzięki którym możliwe jest odliczenie ulgi mieszkaniowej. Jeśli więc w danym roku rozliczeniowym nabyliśmy własność do danych powierzchni mieszkalnych możemy to odliczyć od podatku. PIT 37 2017 daje nam możliwość ubiegania się o ulgę, jeśli tylko spełniamy określone warunki. Warto zapoznać się z tymi kryteriami wcześniej, aby przy okazji składania zeznania podatkowego 2017 móc już uwzględnić tą ulgę. PITy 2017 druki dostępne są także w Internecie, w wersjach elektronicznych. Oprócz PIT 37 druk znajdziemy tam także szczegółową instrukcję dotyczącą prawidłowego wypełniania załączników do Pit i ubiegania się o ulgę mieszkaniową.

 

W przypadku nabycia własności lub też zostania współwłaścicielem mieszkania lub też lokalu mieszkalnego, a także spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego możemy starać się o przyznanie ulgi mieszkaniowej. Możliwe jest to także w przypadku kiedy jesteśmy udziałowcami prawa posiadania mieszkania, a także lokalu otrzymanego w ramach darowizny.

 

Ulga mieszkaniowa nie przysługuje jednak każdemu rozliczającemu się PITem 37 drukiem. Aby móc ją otrzymać należy spełnić określone ściśle kryteria. Przede wszystkim w chwili nabycia danego lokalu mieszkaniowego należy posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub też obywatelstwo państwa, który należy do EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu). O ulgę mogą ubiegać się osoby, które posiadają miejsce zamieszkania na terenie wyżej wymienionych krajów. Oprócz tych podstawowych warunków, ważne jest również to, aby osoba, które chce odliczyć ulgę nie jest właścicielem żadnego innego budynku mieszkalnego oraz nie przysługuje jej prawo spółdzielcze lokatorskiego do konkretnego lokalu mieszkalnego. Taki podatnik nie może być także najemcą lokalu.

 

Same kwoty ulgi muszą być obliczane w sposób indywidualny w PITach 37 2017. W przypadku darowizny, które zostały dokonane przez osoby z pierwszej grupy podatkowej nie jest wliczane do podstawy opodatkowania czysta wartość mieszkania do łącznej wysokości, która nie przekracza 110 metrów kwadratowych powierzchni. Jeśli nabędzie się inne części budynku wtedy ulga przysługuje zależnie od wysokości danych udziałów.

 

Od 2009 roku przysługuje też nowa ulga mieszkaniowa, które znacznie ułatwi sytuację sprzedawców nieruchomości. Mianowicie osoba, która sprzedaje dom lub mieszkaniowe pieniądze uzyskane ze sprzedaży w ciągu dwóch lat przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. To bardzo atrakcyjna oferta zważywszy też na to, że większość osób, które sprzedają swoje mieszkania w najbliżej perspektywie mają właśnie kupno nowego lokalu mieszkaniowego. Tutaj ustawa wskazuje także pewną dowolność, ponieważ niekoniecznie te środki muszą być przeznaczone na zakup mieszkania, może to być też grunt lub prawo użytkowania. Jeśli wcześniej mieliśmy zaciągnięty kredyt właśnie na cele mieszkaniowe, możemy go za pomocą tych środków spłacić. Sama nieruchomość czy grunt nie musi być położona tylko i wyłącznie na terytorium Polski. Jeśli więc marzy nam się działka w Hiszpanii czy też dom we Francji, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zrealizować swoje marzenia. Ważne jest jednak to, by kraje te należy do Unii Europejskiej lub też do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Ulga mieszkaniowa to spore udogodnienie szczególnie dla młodych osób, którzy dopiero zaczynają stabilizować swoje życie, otrzymują pierwszą pracę i zarobione pieniądze postanawiają przeznaczyć na zakup własnego mieszkania, tak by poczuć swoja własność i móc stworzyć z rodziną lub samodzielnie niezależny od nikogo obiekt, który będzie prawdziwym azylem.