Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk i ulga internetowa

 

ulga-internetowa-pity-2017-programUlga internetowa, jest ulgą umożliwiającą pomniejszenie dochodu, od którego następnie naliczane jest opodatkowanie, o wysokość wydatków jakie w trakcie roku podatkowego, zostały poniesione przez podatnika na użytkowanie Internetu. Ulgę internetową można odliczyć, jeżeli rozliczamy się z urzędem skarbowym przy pomocy PIT 36 druk, PIT 37 druk, a także przy pomocy pit 28 druk, a jej wysokość w rozliczeniu za 2017 rok wynosi, tak jak w roku poprzednim, 760 zł rocznie.

 

Co bardzo istotne, ulga internetowa dotyczy jedynie Internetu użytkowanego w miejscu zamieszkania podatnika, odliczeniu nie podlegają wydatki na Internet w prowadzonej przez podatnika firmie. Poza druk PIT 37, w celu dokonania odliczenia musimy wypełnić także załącznik PIT/O, w którym wykazujemy o jaką kwotę pomniejszamy dochód (część B formularza: odliczenia od dochodu (przychodu)). Zarówno PIT 37 do wypełniania, jak i załącznik PIT/O, możemy wygenerować przy pomocy programu do wypełniania pitów.

 

Odliczenie wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej jest możliwe jedynie wtedy, gdy są one udokumentowane. Dokumentacja może mieć formę zarówno przelewu bankowego, jak i przekazu pocztowego, urzędy skarbowe honorują także dowody wpłaty. Dane wpłacającego, na każdym z wymienionych dokumentów, muszą być takie same jak dane osoby, na którą zawarta została umowa z przedsiębiorstwem będącym dostawcą Internetu. Oznacza to, że prawo do omawianej ulgi przysługuje jedynie podatnikowi, który widnieje na takiej umowie. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeżeli umowa została podpisana na dwie osoby (np. małżeństwo), to każda z nich ma prawo do dokonania odliczenia, co więcej maksymalna kwota odliczenia (760 zł), nie jest dzielona między te osoby – każda z nich ma prawo do skorzystania z ulgi w pełnym wymiarze.