Rozliczenie podatkowe 2017

Formularz NIP 1 w Picie 37 druku

 

Do PIT 37 druk istnieje wiele załączników, jednym z nich jest NIP-1 jest to załącznik jaki mają obowiązek złożyć osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Może mieć on charakter zgłoszenia informacyjnego (w momencie, gdy podatnik składa załącznik po raz pierwszy) lub zgłoszenia aktualizacyjnego (składanego w celu aktualizacji danych przedstawionych w zgłoszeniu informacyjnym). Zarówno osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej jak i osoby będące członkami spółek (spółki cywilnej lub jednej ze spółek osobowych) nie mają obowiązku składać załącznika NIP-1, gdyż obowiązuje ich załącznik NIP-3 i to właśnie na nim dokonują oni zarówno zgłoszenia informacyjnego jak i zgłoszeń aktualizacyjnych.

 

Zarówno załączniki NIP-1, NIP-3 jak i pozostałe formularze PIT 2017 takie jak na przykład druk PIT 37 lub 36 można pobrać z Internetu i wydrukować, są one także dostępne bezpłatnie we wszystkich urzędach skarbowych. Ponadto ponieważ możliwe jest już składanie wszystkich druków drogą elektroniczną warto jest wykorzystać do tego celu darmowy program PIT 2017, który znacznie ułatwi nam wypełnienie deklaracji podatkowej wraz z załącznikami.

 

Każdy podatnik ma obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-1 tylko jeden raz w swoim życiu, gdyż nadany na jego podstawie Numer Identyfikacji Podatkowej zostaje przyporządkowany do jednej określonej osoby i nie jest on zależny od sposobu opodatkowania dochodów bądź przychodów podatnika, a także liczby źródeł z jakich one pochodzą. Zgłoszenie aktualizacyjne natomiast może być składane przez podatnika wielokrotnie, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ma on obowiązek informować urząd skarbowy za każdym razem, gdy któraś z wcześniej podanych danych ulegnie zmianie.

 

Istotne jest aby zarówno zgłoszenie identyfikacyjne jaki i zgłoszenie aktualizacyjne były składane przez podatnika we właściwym urzędzie skarbowym. Urząd ten jest zależny od miejsca zamieszkania nie tak jak dotychczas – miejsca zameldowania, gdyż obowiązek meldunkowy został niedawno w Polsce zniesiony. W przypadku problemów z określeniem właściwego dla siebie urzędu skarbowego warto jest skorzystać z tak zwanej wyszukiwarki urzędów skarbowych, która dostępna jest w Internecie i umożliwia przyporządkowanie urzędu na podstawie adresu zamieszkania. Numer konta bankowego podawany w załączniku NIP-1 w celu zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych nie musi być rachunkiem firmowym przyporządkowanym prowadzonej przez podatnika działalności.

Złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego powinno mieć miejsce najpóźniej w dniu, w którym przypada termin wpłacenia pierwszej zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych lub też w dniu, w którym podatnik, którego przychody opodatkowane są w formie ryczałtu ewidencjonowanego wpłaca należny z tego tytułu podatek.

 

Zgłoszenia aktualizacyjne natomiast powinny być składane we właściwym urzędzie skarbowym w terminie siedmiu dni od momentu, gdy któraś z wcześniej podanych danych uległa zmianie. W aktualizacyjnym załączniku NIP-1 podatnik powinien zaktualizować wszystkie dane, a także zaznaczyć w właściwym miejscu, które dane uległy zmianie. Na formularzu konieczne jest podanie przyporządkowanego wcześniej Numeru Identyfikacji Podatkowej. W przypadku aktualizowania dużej ilości danych dopuszcza się złożenie przez podatnika kilku formularzy aktualizacyjnych, należy w takiej sytuacji pamiętać o tym żeby je ponumerować. Warto także wiedzieć, że w momencie, gdy w zgłoszeniu aktualizacyjnym chcemy podać więcej niż jeden numer rachunku bankowego, możemy wykorzystać do tego celu załącznik NIP-C, a w sytuacji, gdy konieczne jest podanie wielu miejsc, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wykorzystać należy dodatkowo załącznik NIP-C.