Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk.

Czy stypendia finansowane z funduszy unijnych

podlegają opodatkowaniu?

 

Studenci i doktoranci mogą mieć poważne wątpliwości, kiedy do głosu dochodzą regulacje prawne, a szczególnie te, ściśle związane z aparatem podatkowym. Z reguły deklaracja podatkowa, którą wypełnia student bądź doktorant, to tradycyjny PIT 37 druk lub PIT37 w wersji interaktywnej, czyli e-pit. Jeśli jednak ktoś nie wypełniał jeszcze dokumentów tego typu, może zaznajomić się z PIT 37 wzór, który odnajdzie w programach przeznaczonych do rozliczeń. Również tam możliwe jest zapoznanie się z dodatkowymi informacjami, korzystając z PIT 37 instrukcja. Dzięki niej rozwiązywanie PIT 37 formularz w wersji tradycyjnej bądź interaktywnej nie powinno stanowić większego problemu. Wracając jednak do kwestii podstawowej, czyli opodatkowania stypendiów finansowanych z funduszy unijnych, sprawa prezentuje się następująco.

 

Jeśli mamy sytuację, że otrzymaliśmy przychód z racji wypłaconych studentom (lub uczniom) stypendiów, który został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i z krajowych środków publicznych – należy postawić pytanie – czy taki przychód powinien zostać opodatkowany w Picie37?

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od os. fizycznych, stypendia należą do tego segmentu podatkowego, który podlega opodatkowaniu. Jednak sytuacja prezentuje się inaczej, gdy kwota miesięcznie nie przekracza 380 zł, wtedy uczeń, student lub doktorant jest zwolniony z opodatkowania, ale przed pierwszą wypłatą należnej sumy, powinien złożyć oświadczenie w druku PIT2C. Co więcej, należy pamiętać, że stypendia, które są finansowane z funduszy unijnych – są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Jeśli zaś podatnik (uczeń, student, doktorant) osiąga miesięcznie sumę wyższa niż 380 zł, wtedy też nadwyżka tej kwoty podlega opodatkowaniu, a co za tym idzie, należy odprowadzić część sumy na podatek dochodowy. W takiej sytuacji, gdy stypendium wynosi 500 zł, kwotą, która podlega opodatkowaniu, jest 120 zł.

 

Bardzo ważna kwestią jest także to, czy stypendium pochodzi ze środków krajowych czy zagranicznych. Artykuł 21, ust. 1 punkt 46 sugeruje wyraźnie, że wolne od podatku są sumy, które otrzymuje podatnik, jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami(…).


W obliczu przedstawionej sytuacji, jeśli posiadamy stypendium sfinansowane przez Unię Europejską, wtedy obowiązek podatkowy nie jest konieczny.

 

Studenci, uczniowie czy doktoranci powinni jednak pamiętać, że prawdopodobnie drukiem, który będzie ich obowiązywał, będzie najpopularniejszy PIT 37 wzór. Więcej informacji można zdobyć, zagłębiając się w program do rozliczania deklaracji podatkowych, a konkretnie w PIT 37 instrukcja. Wypełniając PIT 37 formularz w programach rozliczeniowych, kreator PIT-a poprowadzi przez cały proces, prosząc o podanie poszczególnych danych. Plusem jest to, że nie trzeba martwić się o obliczenia, bo na deklaracji PIT37 wszystko będzie gotowe.