Rozliczenie podatkowe 2017

Najczęściej popełniane błędy w Picie 37 druku – cz. 4

 

Podatnicy doskonale znają formularze PIT, mimo to bardzo często przy ich wypełnianiu popełniają błędy. Wielu podatników już wie, że przy rozliczeniu PIT 37 druk warto pomóc sobie aplikacją PITy 2017 program, dzięki niej pita wypełnisz bezbłędnie i szybko. Gorąco polecamy skorzystanie z programu do wypełnienia deklaracji podatkowej, z takiego typu rozliczeń w zeszłym roku skorzystało kilkaset tysięcy polaków. PITy 2017 druki do pobrania z naszej strony internetowej.

 

 1. Pamiętaj o przywilejach w uldze prorodzinnej na uczące się dzieci. Nawet jeśli w danym roku rozliczeniowym uczące się dzieci ukończą odpowiednio 18 i 25 lat, za ten rok wciąż przysługuje ulga prorodzinna. Również wtedy, gdy dziecko do 25 roku życia uczęszczało do odpowiedniej szkoły choćby przez część danego roku, nawet jeśli był to jeden dzień.

   

 2. Nie zapominaj o współmałżonku. Zdarzają się sytuacje, w których osoby rozliczające się wspólnie i korzystające z odliczeń zapominają wpisać danych małżonka w załącznikach, które są podstawą uzyskania odliczeń.

   

 3. Wspólne rozliczenie PITu 37 druku w wyjątkowej sytuacji. Należy pamiętać, iż wspólnego rozliczenia można dokonać również wtedy, gdy przychody uzyskuje zaledwie jeden z małżonków

   

 4. Nie zapomnij w pełni wykorzystać ulgi prorodzinnej. Kwota ulgi prorodzinnej, która nie została wykorzystana w danym roku podatkowym nie podlega przeniesieniu na rok następny. Darmowy program PITy 2017 pomoże wypełnić Ci pita wraz ze wszystkimi interesującymi Cię ulgami.

   

 5. Ulga za oddanie krwi równa jest uldze za oddanie osocza. Ulga, która przysługuje krwiodawcom, obejmuje osoby oddające krew oraz osocze. Limit ulgi jest stały i wynosi 130 zł za litr oddanej krwi lub osocza – odliczany jest on od dochodu. Pomyłką jest przyjmowanie wyższego limitu ulgi za oddanie osocza, aniżeli oddanie krwi.

   

 6. Uchybienia w sytuacji rozliczenia wspólnego. Rozliczenia wspólnego nie można dokonać z małżonkiem, którego działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem liniowy, kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem tonażowy. Wyjątkiem w tej sytuacji jest opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym przychodów, które osiągnięte zostają z najmu prywatnego. Niewłaściwym jest także wspólne opodatkowanie w sytuacji, w której jeden z małżonków osiąga część przychodów, które są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, a inną część na zasadach ogólnych.

   

 7. Błędem jest wspólne rozliczenie nowożeńców. Za nieprawidłowe zostanie uznane zeznanie podatkowe złożone przez nowożeńców. Małżonkowie nie mogą dokonywać wspólnego rozliczenie za pierwszy rok po własnym ślubie. Błędne jest również łączne zeznanie za rok podatkowy, w którym ciągłość wspólności majątkowej małżeńskiej nie została zachowana – jeżeli nie trwała od samego początku roku podatkowego lub ustała w jego trakcie.

   

 8. W rocznym zeznaniu podatkowym PITy 2017 druku nie trzeba wykazywać przychodów zwolnionych z opodatkowania. Przychodów, które są zwolnione z opodatkowania można nie ujmować w zeznaniu, również w sytuacji, w której osiąga się inne opodatkowane przychody.

   

 9. Zerowy przychód nie zwalnia z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, a nie uzyskuje w danym roku podatkowy przychodu (jest on równy 0), jest zobowiązana do złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Brak przychodu nie jest okolicznością usprawiedliwiającą i zwalniającą z rozliczenia.