Rozliczenie podatkowe 2017

Najczęściej popełniane błędy w Picie 37 druku - cz. 3

 

Najczęściej wypełnianym formularzem PIT przez polaków jest PIT 37 druk. Niestety wciąż podatnicy myląb się wypełniając deklarację podatkową, na szczęście w tym jak i poprzednik roku podatkowym mają dostępny szereg możliwości na bezbłędne wypełnienie PITa, mowa tu na przykład o PITy 2017 program, darmowej aplikacji bijącej rekordy popularności, czy też o możliwości jaką jest wysyłanie pitów przez internet – edeklaracje. Formularz PIT 37 jak i pozostałe formularze PIT znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, a teraz zapraszamy do zapoznania się z kolejną porcją najczęściej popełnianych błędów w deklaracjach PIT.

 

 1. Bądź ostrożny podczas odliczeń ulgi internetowej. Kwota, którą można odliczyć z racji korzystania z sieci Internet, wyznaczonej na poziomie 760 zł, odnosi się do każdego ze współmałżonków. Sytuacja ta bywa powodem uchybień – małżonkowie, których rachunki za Internet równe są kwocie 760 zł, odliczają poniesione koszty podwójnie. Powoduje to błędne, niedopuszczalne dublowanie wymiaru ulgi i odliczenie od łącznej sumy dochodu kwoty 1520 zł.

   

 2. Sprawdź swoje faktury. Należy pamiętać aby faktury za korzystanie z sieci Internet zostały wystawione na imię i nazwisko obojga współmałżonków, ponieważ odliczenia może dokonać wyłącznie osoba, na którą została wystawiona faktura.

   

 3. Pamiętaj o możliwości odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne. Zdarzają się sytuacje, w których podatnicy zapominają o możliwości odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne, co ma bezpośredni wpływ na powiększenie kwoty wykazanego przez nich podatku.

   

 4. Nieprawidłowe odliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne. W formularzu PIT 37 składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczane są od podatku, inaczej niż składki na ubezpieczenia społeczne – te odliczane są od dochodu.

   

 5. Są sytuacje, w których złożenie zeznania podatkowego nie jest obowiązkowe. Jeżeli podmiot podlegający opodatkowaniu w danym roku rozliczeniowym nie prowadzi żadnej działalności i nie zarobi ani złotówki lub uzyska przychody podlegające zwolnieniu z opodatkowania, to podmiot ten nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego.

   

 6. Mimo przeszkód z otrzymaniem formularza PIT-11 jesteś zobowiązany do wypełnienia swojej deklaracji. Należy pamiętać, iż nieotrzymanie od pracodawcy druku PIT-11, nie zwalnia od wypełnienia deklaracji podatkowej. Podatnik jest zobowiązany i odpowiedzialny za poprawne wypełnienie formularza. PIT-11 jest drukiem, który nie wskazuje w sposób konstytutywny jakiej wysokości podatek należy uiścić.

   

 7. Nawet jeśli nie otrzymałeś formularza PIT-8c masz obowiązek poprawnie wykazać swój przychód. Jeżeli podatnik nie otrzymał druku PIT-8c, to jest zobowiązany do wykazania odpowiednich przychodów w swojej deklaracji podatkowej. Podobnie jak druk PIT-11, także i PIT-8c nie wskazuje jak wysoki podatek należy zapłacić. Rozliczenia należy dokonać osobiście, nie uciekając się jedynie do biernego przepisania zawartości pól formularza PIT-8c.

   

 8. Jeśli masz nastoletnie dzieci złóż swoją deklarację na formularzu PIT-36. Sytuacja, w której podatnik odlicza dochody swoich nastoletnich dzieci, sprawia, iż powinien on złożyć w Urzędzie formularza PIT-36, nawet jeśli przychody, które osiąga wskazują, by rozliczenia dokonał na druku PIT-37. Należy pamiętać, by nie odliczać od swoich dochodów, tych dochodów własnego dziecka, które są efektem wykonywanej pracy, otrzymanych stypendiów, jak również przedmiotów, które zostały powierzone dziecku do swobodnego użytku.