Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk - najczęściej popełniane błędy - cz. 2

 

PIT 37 druk jest formularzem, po który polscy podatnicy sięgają najczęściej. Każdego roku Urzędy Skarbowe odnotowują jednak spektrum błędów i nieprawidłowości podczas ich wypełniania.

Aby liczba uchybień okazała się możliwie najniższa warto skorzystać z programu do rozliczania PIT-ów, który w przejrzysty i łatwy sposób umożliwia poprawne wypełnienie poszczególnych pól formularza. Podatnicy szukając internetowej pomocy coraz chętniej sięgają po prostą darmową aplikację PITy 2017 program. Według szacunków rozlicznie podatkowe 2017 przyniesie znaczny wzrost zainteresowania osób chcących skorzystać z tej formy pomocy.

Jeżeli decydujemy się jednak wypełnić PIT 37 formularz odręcznie, to warto się uprzednio zapoznać z paletą najczęściej popełnianych przez podatników błędów:

 

 1. Pamiętaj o swoim numerze NIP. Nierzadko pomijany lub nieprawidłowo umieszczany jest w formularzu Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). W rubrykach 1 i 2 podatnicy omyłkowo wpisują NIP swojego pracodawcy. Urząd Skarbowy w ramach czynności sprawdzających może żądać uzupełnienia brakujących danych. Prawidłowo wypełniona rubryka 1 powinna zawierać NIP podatnika, a rubryka 2 NIP współmałżonka (jeżeli rozliczenie jest wspólne).

   

 2. Uważaj na błędy rachunkowe. Typowymi uchybieniami są błędy matematyczne polegające na niezaokrąglaniu lub nieprawidłowym zaokrąglaniu podstawy obliczenia podatku, jak również kwoty podatku do zapłaty. Należy pamiętać o poprawnym przepisaniu kwoty ujętej w druku PIT-11. Jeżeli zostanie ona wpisane w niewłaściwej rubryce, wówczas kwota podatku wykazana zostanie błędnie. Podatnicy, którzy postanowią osobiście złożyć zeznanie w urzędzie mogą liczyć na jego sprawdzenie przez osobę przyjmującą formularz pod kątem poprawności wypełnienia druku oraz wykonanych obliczeń.

   

 3. Nie zapomnij o swoim podpisie. Należy pamiętać o tym, aby podpisać deklarację podatkową. Jeżeli na formularzu brakować będzie podpisu, wówczas deklaracja nie może wywrzeć pożądanego skutku prawnego. Brak podpisu jest błędem formalnym, który podlega uzupełnieniu.

   

 4. Pamiętaj aby być konsekwentnym. Zdarzają się sytuacje, w których małżonkowie rozliczając się wspólnie zapominają o zachowaniu w zeznaniu ustalonej wcześniej kolejności podmiotów.

   

 5. Sięgaj po aktualne formularze PIT. Rozliczenia należy dokonać na najnowszych formularzach. Druki z poprzednich lat ulegają dezaktualizacji, nawet jeśli zaszły w nich zmiany kosmetyczne.

   

 6. Pamiętaj, że adres zamieszkanie nie zawsze jest tożsamy z adresem zameldowania. Podatnicy wypełniający formularz często zamiennie używają swojego adresu zamieszkania i adresu zameldowania. W części B zeznania podatkowego należy wpisać adres zamieszkania odpowiadający stanowi rzeczywistemu w ostatnim dniu roku podatkowego. Błędem jest umieszczanie w tym polu adresu zameldowania.

   

 7. Podaj numer swojego konta bankowego. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a rozliczają się w oparciu o formularz PIT-37, chcąc otrzymać zwrot nadpłaconej zaliczki podatku na konto bankowe muszą w formularzu NIP-3 podać aktualny numer własnego rachunku bankowego.

   

 8. Ważny jest cel złożenia zeznania podatkowego. Osoby składające zeznanie często zapominają o polu, w który umieszczone jest pytanie o cel złożenia deklaracji. W tym miejscu wystarczy postawić krzyżyk.

   

 9. Nie zapomnij o załącznikach do PITu 37 formularza. Jeżeli odliczenie ulgi ma przynieść pożądany skutek, należy wraz z formularzem złożyć adekwatny załącznik, zaznaczając to w części J PIT-37.

   

 10. Brak odpowiedniego zaznaczenia. W polu oznaczonym numerem 10 części A PIT-37 należy zaznaczyć czy składane jest przez podatnika zeznanie, czy może korekta wcześniej złożonej już deklaracji.