Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT - błędy w Picie 37 druku

 

Mimo, że organy odpowiedzialne za konstruowanie formularzy podatkowych starają się aby ich wypełnianie nie przysparzało podatnikom problemów co rok wiele osób musi składać korektę deklaracji, ponieważ zostały w niej popełnione błędy. Dlatego też, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia błędów warto jest wykorzystać program do rozliczania PITów, który jest łatwą w obsłudze aplikacją sprawdzającą, czy poszczególne pola formularza zostały wypełnione prawidłowo. PITy 2017 program staje się coraz popularniejszy, gdyż wiele osób szuka pomocy w wypełnianiu PIT-ów właśnie w Internecie. Jego niewątpliwą zaletą poza łatwością obsługi jest także fakt, że jest darmowy.

 

Jeżeli wolimy wypełnić formularz PIT 37 w sposób tradycyjny warto jest zapoznać się z błędami najczęściej popełnianymi przez podatników w celu ich uniknięcia. Jednym z najczęściej popełnianych jest brak podpisu na deklaracji. Należy pamiętać, ze zeznanie podatkowe wywołuje skutki prawne tylko wtedy, gdy znajduje się na nim podpis podatnika. Wszystkie formularze PIT posiadają miejsce, w których powinien być złożony podpis podatnika lub podatników (jeżeli małżeństwo rozlicza się wspólnie). Ponieważ co rok wprowadzane są w formularzach podatkowych zmiany w celu rozliczenia są z fiskusem powinniśmy zawsze sprawdzić, czy posiadane przez nas druk PIT 37 aktualne. Kolejnym bardzo popularnym błędem jest podanie niepoprawnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Zazwyczaj podatnicy zamiast wpisać swój własny NIP wpisują NIP pracodawcy zapominając, że dokonują oni własnego rozliczenia, a zatem muszą podać własne dane we wszystkich polach. Ważne jest także abyśmy wypełniając druk PIT-37 wspólnie z małżonkiem nie pomylili przyporządkowanych nam numerów NIP wpisując je odwrotnie. Konsekwencją składania wspólnej deklaracji jest również wpisywanie innej kolejności osób w porównaniu z kolejnością jaka ustalona została przez nas na początku zeznania, dlatego zawsze powinniśmy pamiętać, że początkowa kolejność nie może zostać zmieniona, a jeżeli zostanie, to będzie to potraktowane jako błąd. Należy pamiętać, że jeżeli dokonujemy odliczeń od dochodu lub przychodu, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania, lub odliczeń już od naliczonego podatku konieczne jest złożenie odpowiednich załączników (PIT/D, PIT-K2, PIT-O), a także zaznaczenie w formularzu PIT-37, że owe załączniki zostały przez nas załączone i podanie ich ilości. Jeżeli tego nie zrobimy nasza deklaracja będzie na pewno wymagała korekty, ponieważ będzie w niej brakowało bardzo ważnych dokumentów będących podstawą odliczeń. Bardzo istotne jest także żebyśmy w załączniku PIT/D i PIT-2K zawsze podali dane małżonka, gdyż niezależnie od tego, czy rozliczamy się wspólnie, czy oddzielnie oba te załączniki zawsze składane są tylko w jednym egzemplarzu. Jedynie w przypadku załącznika PIT/O w przypadku składania oddzielnych deklaracji małżonkowie składają również oddzielne załączniki. Popularnym błędem w formularzu PIT 37, w związku z występowaniem ulgi na Internet, stało się błędne rozliczanie tej ulgi. Podatnicy bardzo często zapominają, że prawo do niej przysługuje jedynie osobie, na którą wystawiane są faktury za Internet. Oznacza to, że jeżeli na fakturze widnieją dane mężczyzny, to jego żona rozliczając się z urzędem skarbowym nie może skorzystać z ulgi z tytułu użytkowania Internetu w miejscu zamieszkania. Na koniec warto także wspomnieć o błędzie, który pojawia się nie tylko przypadku druku PIT-37, ale również w przypadku wszystkich innych formularzy, jest nim błędne zaokrąglanie zarówno podstawy opodatkowania jak i podatku, który musi zostać zapłacony przez podatnika. Powinniśmy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obie kwoty należy zaokrąglić do pełnego złotego zgodnie z zasadą, że jeżeli liczba groszy jest niższa od pięćdziesięciu to należy je pominąć, a jeżeli równa lub wyższa to kwota zaokrąglana jest do pełnego złotego w górę.