Rozliczenie podatkowe 2017

Prezenty i premie w Picie 37 druku

 

Dodatkowe systemy motywacyjne są obecne właściwie w każdym przedsiębiorstwie, zarówno tym małym, jak i w wielkiej korporacji. Właściciele takich firm doskonale zdają sobie sprawę z tego, że pracownicy pracują bardziej wydajnie, jeśli są odpowiednio wynagradzani, ale przede wszystkim premiowani. Oprócz standardowej kwoty wynagrodzenia warto pomyśleć również o dodatkowych świadczeniach, które jednak czasami muszą być wykazywane w formularzu PIT 37. Zastanawiać się można więc nad tym, jaka forma dodatkowego świadczenia jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia pracodawcy oraz obdarowywanego pracownika.Prezenty czy premie od naszego pracodawcy zazwyczaj pojawiają się przed okresem świątecznym i są miłym gestem skierowanym w stronę pracowników. Otrzymując takie dodatki nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą być one opodatkowane i będziemy musieli je wykazać w Picie 37 druku. Obowiązek corocznego wypełnienia zeznania podatkowego ma każda osoba, która otrzymuje świadczenia w ramach stosunku pracy. PIT 37 wzór pozwala nam na prawidłowe wypełnienie naszego formularza, również w przypadku, kiedy nasz pracodawca podarował nam jakiś prezent czy też przekazał premię.

 

Najczęstszą formą dodatkowej motywacji pracowników są bony pieniężne, które stanowią jeden z najważniejszych rodzajów prezentu oraz premii. Niestety, takie dodatkowe świadczenie nie jest rozwiązaniem trafnym w charakterze podatkowym, ponieważ musi być ono podkreślone także w rozliczeniu rocznym PIT-37 druk. Wręczenie bonu nie jest więc efektywne podatkowo, jeśli nie chcemy wykazywać tych wartości w PIT 37 za 2017 rok i postarać się ominąć fiskusa w tym względzie.

 

Warto więc wiedzieć, że prezent czy premia, która nie jest obarczona obowiązkiem wykazania w Picie 37 druku to nie bon czy talon, a inne świadczenia pieniężne czy rzeczowe. Zwolnienie z podatku jest możliwe w sytuacji, kiedy pracodawca przekazuje swoim pracownikom świadczenia, które są w 100% finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub też z funduszu związków zawodowych. Ważne jednak, aby kwota tych świadczeń nie przekraczała 380 złotych. W innych przypadkach konieczne będzie sięgnięcie po formularz pit 37 i wykazanie otrzymanych środków w różnorodnej formie.

 

Jeśli spojrzymy na kwestie prezentów oraz premii z czysto podatkowego punktu widzenia dostrzeżemy, że dla pracownika, który wypełnia PIT 37 wzór oraz dla jego pracodawcy, znacznie bardziej korzystne jest wręczenie gotówkowej gratyfikacji, która nie przekracza wartości 380 złotych, niż podarowanie bonu, talonu czy też innych znaków, które uprawniają daną osobę do jego wymiany na towary czy usługi. Od nadwyżki ponad kwotę 380 złotych obowiązuje naliczenie podatku w pit-37 druk.

 

W przypadku kiedy pracodawca nie zamierza rezygnować z obdarowywania swoich pracowników bonami, będzie miał on obowiązek doliczyć ich kwotę do wynagrodzenia, by potem potrącić od tego podatek w Picie 37 za 2017 rok. Bony czy talony są jedną z najprostszych form, dlatego są tak powszechnie stosowane. Pracownicy także się do nich przyzwyczaili i wielu z nich nie wyobraża sobie przedświątecznego czasu, kiedy nie otrzymuje takich bonów, nawet jeśli konsekwencją takiego daru jest konieczność wykazania go w Picie 37 za 2017 rok. Od takich świadczeń pracownicy otrzymują specjalny formularz informacyjny PIT-8 c. Należy jednak pamiętać o tym, że po takiej informacji to dany podatnik musi sam wykazać te kwoty w PIT 37 druk i zapłacić należny od tego podatek w swoim urzędzie skarbowym.