Rozliczenie podatkowe 2017

Odliczenie od dochodu wpłat na konto emerytalne w formularzu PIT 37

 

W związku z reformą polskiego systemu emerytalnego, od 2017 roku podatnicy mają możliwość skorzystania z nowej ulgi. W celu zachęcenia podatników, do oszczędzania na własne emerytury, zdecydowano się na możliwość odliczenia od dochodu wszystkich wpłat dokonanych na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w III filarze. Oznacza to, że wszystkie wpłaty, które podatnik przeleje na swoje indywidualne konto, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli tylko złożone w urzędzie skarbowym PITy 2011 druki (formularz PIT 36 lub formularz PIT 37), będą je uwzględniać. Jeżeli nie wiemy jak poprawnie uwzględnić nową ulgę w zeznaniu rocznym, na pewno przydatna okaże się instrukcja do PITu 37.

 

Limit odliczenia jakie możemy wykazać w Picie 37 druku, jest ustalany indywidualnie, na podstawie tego, jaka jest podstawa wymiaru składki opłacanego przez nas ubezpieczenia emerytalnego w roku poprzedzającym rok, w którym będziemy korzystać z ulgi. Zatem w kwota jaką możemy odliczyć w Picie 37 za 2017 druk z tytułu wpłat na konto emerytalne w III flarze, będzie zależna od składki ubezpieczenia emerytalnego z 2011 roku.

 

Należy jednak pamiętać, że w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidziano zarówno minimalną, jak i maksymalną, wysokość rocznych wpłat na IKZE:

  • roczna składka, podlegająca odliczeniu, nie może być niższa niż: 665,28 zł,

  • roczna składka, podlegająca odliczeniu, nie może być wyższa niż: 4030,80 zł.

Oznacza to, że jeżeli na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wpłaciliśmy w ciągu roku mniej niż podana powyżej kwota minimalna, nie przysługuje nam prawo do skorzystania z ulgi. Jeżeli natomiast wpłaciliśmy więcej niż kwota maksymalna, dochód, w formularzu PIT 37, możemy pomniejszyć jedynie o 4030,80zł, od pozostałej kwoty należy odprowadzić podatek.