Rozliczenie podatkowe 2017

Zasady opodatkowania napiwków w Picie 37

 

Wiele osób, które pracują w określonych warunkach, są względem sytuacji poddane poborowi (lub odmowie) napiwków. Zgodnie z definicją jest to dodatkowe wynagrodzenie, wynikające z dobrej obsługi, postrzegane również jako wyraz zadowolenia klienta. Napiwek nie jest obowiązkową formą, jednak w niektórych kulturach stał się elementem dobrze widzianej tradycji. Sprawa ta prezentuje się wyśmienicie do momentu, w którym do głosu nie dojdą organy podatkowe. Wtedy kwestia napiwków może stać się naprawdę trudna do zrozumienia. Pytanie, które należy sobie postawić, brzmi: jakie są zasady opodatkowania napiwków? I co wtedy, gdy chcemy rozliczyć swój PIT 37?

 

Kwestia to może wyglądać śmiesznie, jednak w obliczu prawa, kiedy wypełniamy np. tradycyjny PIT 37 druk lub dzięki możliwości internetowego rozliczenia – PIT 37 online, powinniśmy się rozliczyć nawet z dodatkowej nagrody. Dlaczego?

Możemy przejrzeć w programie do rozliczania deklaracji podatkowych opcję - instrukcja do PITu 37, w której jest wiele informacji na temat rozliczeń i porad. Jeśli zaś PIT 37 instrukcja nie obejmuje kwestii napiwków, sprawę można zrozumieć w taki sposób…

Napiwki, jako nagroda za dobrze wykonaną usługę, nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak w obliczu prawa jest to błędne założenie. Otóż, napiwki, które otrzymują pracownicy stanowią przychód, a zgodnie z prawem, przychód podlega opodatkowaniu (podatek od osób fizycznych). Według interpretacji, które fundują nam organy podatkowe, napiwek można definiować ze względu na to, w jaki sposób zostanie otrzymany.

 

Gdy napiwek traktujemy jako przychód ze stosunku pracy, wtedy zgodnie z art. 12 ust. 1 (…)za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

Definicja to powoduje, że gdy napiwki są otrzymane od klientów, a pieczę nad nimi sprawuje pracodawca (rozdzielając je), wtedy też przychód ten prezentuje się w Picie 37 druku w taki sposób, jak przychód ze stosunku pracy. W tej sytuacji napiwek, zgodnie z prawem, podlega opodatkowaniu i należy się z niego rozliczyć. Nieco inaczej sprawa będzie się prezentowała, gdy zakwalifikujemy tę kwestię jako przychód z innych źródeł. Traktujemy taką sytuację w przypadku, gdy napiwek otrzymujemy bez uwzględnienia relacji z pracodawcą. Przychody z innych źródeł to właśnie napiwki, nagrody i inne przychody zgodne z tą regulacją prawną. Zmiana polega na tym, że pracodawca nie pobierze zaliczki na podatek dochodowy, jednak podatnik powinien, zgodnie z instrukcja do PITu 37, w swojej deklaracji rozliczeniowej wykazać przychód z innych źródeł.

Jeśli więc rozliczamy się za pomocą internetu (pit 37 online) lub tradycyjnie (pit 37 druk), należy pamiętać o tym, że także napiwek podlega obowiązkowi podatkowemu. W ramach wątpliwości warto zajrzeć do instrukcja do pit 37.