Rozliczenie podatkowe 2017

Jakie nieodpłatne świadczenia,

finansowane przez pracodawcę,

są dochodem w formularzu PIT 37 pracownika?

 

Pracownicy za wykonywaną pracę otrzymują często, poza standardowym wynagrodzeniem, również nieodpłatne świadczenia, które są finansowane przez pracodawcę. Tego rodzaju świadczenia mogą, choć nie muszą, zostać zakwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy i w związku z tym podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

To, czy dane świadczenie musi zostać wykazane w Picie- 37 druku, zależy od charakteru danego świadczenia. Żeby prawidłowo wypełnić formularz PIT 37 należy wiedzieć, w stosunku do jakich świadczeń obowiązuje podatek, a które są z tego obowiązku zwolnione. Gdzie dokładnie w Picie 37 za 2017 rok należy wpisać nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu, można dowiedzieć się z PITu 37 instrukcji. Niepoprawnie wypełniony formularz, może spowodować konieczność złożenia korekty deklaracji podatkowej.

 

Problemy z określeniem, czy dane świadczenie finansowane przez pracodawcę jest opodatkowane, czy też nie, wynika z niejednoznacznych przepisów podatkowych regulujących tę kwestię. Dlatego warto zapoznać się z prawidłową klasyfikacją najczęściej występujących świadczeń.

 

Pierwszym ze świadczeń, które budzi wątpliwości, są szkolenia pracowników opłacane przez pracodawcę. Szkolenia takie nie stanowią dla pracownika przychodu wynikającego ze stosunku pracy i nie trzeba od nich opłacać podatku. Należy jednak pamiętać, że podatku nie zapłacimy tylko wtedy, gdy zostaną spełnione pewne warunki:

  • po pierwsze szkolenie musi podnosić kwalifikacje pracownika,

  • a ponadto musi ono być inicjatywą pracodawcy lub mieć miejsce za jego zgodą.

  • Jeżeli dane szkolenie nie zwiększa kwalifikacji zawodowych pracownika lub jest najpierw opłacane przez pracownika, a następnie refundowane przez pracodawcę, może zostać ono zakwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy i opodatkowane na zasadach ogólnych.

 

Drugim popularnym świadczeniem są profilaktyczne badania zdrowotne. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi dostępu do tego typu badań i pokrycie ich kosztów. Ponieważ są one świadczeniem nieodpłatnym, rodzi się pytanie, czy podatnik powinien zapłacić od nich podatek. W tym przypadku przepisy podatkowe dosyć jasno określają, że badania zdrowotne nie stanowią dodatkowego przychodu pracownika, w Picie 37 za 2017 rok, wynikającego ze stosunku pracy, zatem nie uwzględnia się ich w zeznaniu rocznym i nie opłaca od nich podatku.

 

Trzecią grupą świadczeń są wyjazdy integracyjne. Cieszą się one coraz większą popularnością i bardzo wiele przedsiębiorstw decyduje się na organizację wycieczki dla swoich pracowników. Ponieważ wyjazdy integracyjne mają formę zorganizowanej imprezy turystycznej (opłacone zakwaterowanie, transport, wyżywienie), o określonej imiennej liście uczestników, wszyscy pracownicy, którzy biorą w nich udział, uzyskują przychód ze stosunku pracy. Wysokość przychodu, jaki powstaje po stronie pracownika, powinna zostać określona na podstawie kosztów jakie poniósł pracodawca. W przypadku imprez zorganizowanych jest to bardzo proste, gdyż zawsze znany jest koszt udziału jednego uczestnika.

 

Kolejnym świadczeniem są imprezy okolicznościowe - w tym przypadku sytuacja jest bardziej skomplikowana. O ile dla wyjazdu integracyjnego możliwe jest określenie kosztu udziału jednego pracownika, o tyle koszty imprezy okolicznościowej nie są określane w przeliczeniu na osobę. W takiej imprezie może wziąć udział różna ilość osób – lista gości nie ma charakteru imiennego. Przepisy zakładają, że jeżeli nieodpłatne świadczenia nie są przyporządkowane do konkretnego pracownika, a opłata za te świadczenia jest wnoszona przez pracodawcę w formie ryczałtu, to nie mogą one zostać zakwalifikowane jako przychód pracownika w Picie-37 druku.

 

Ostatnim ważnym świadczeniem są pakiety medyczne otrzymywane przez pracowników. Zgodnie z najnowszymi interpretacjami urzędów skarbowych co do formularzu PIT 37, posiadanie dostępu do pakietu medycznego powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy. Zatem pracownik wcale nie musi z takiego pakietu skorzystać, aby konieczne było zapłacenie od niego podatku dochodowego.