Rozliczenie podatkowe 2017

Dochody wykazywane w Picie 37 druku

 

Obowiązek złożenia PIT 37 druk do 2 maja 2018 mają podatnicy, którzy w roku podatkowym 2017 uzyskiwali dochody tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika. W Picie-37 druku wykazywane jedynie dochody, które osiągnięte zostały na terenie Polski. Dochody tego typu podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, co oznacza, że podatek dochodowy od osób fizycznych naliczany jest zgodnie z obowiązującą skalą podatkową (18 i 32%). Z formularza PIT 37 mogą skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, bądź tak zwanych działów specjalnych produkcji rolnej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto należy pamiętać, że jeżeli chcemy mieć możliwość odliczenia od dochodu, strat wykazanych w zeznaniach podatkowych w latach ubiegłych, konieczne jest skorzystanie z innego formularza podatkowego niż PIT 37. Wszyscy podatnicy, którzy do swoich dochodów muszą doliczyć dochody osiągnięte przez ich niepełnoletnie dzieci, również nie mogą rozliczyć się z urzędem skarbowym przy pomocy formularza PIT 37.

 

Jeżeli nie wiemy jak wypełnić formularz pit 37, na stronie Ministerstwa Finansów możemy znaleźć szczegółową PIT 37 instrukcja, a także PIT 37 wzór. Ponadto, również z Internetu pobrać możemy druk PIT 37 do wydrukowania. Dobrym rozwiązaniem może okazać się także wypełnienie deklaracji przy pomocy programu do wypełniania pitów, który przeprowadzi nas przez wszystkie etapy wypełniania formularza krok po kroku, jest to rozwiązanie coraz częściej wykorzystywane przez podatników, gdyż pozwala na znacznie szybsze wypełnienie deklaracji, a ponadto od niedawna umożliwia również wysłanie rocznego rozliczenia podatkowego w formie elektronicznej.

 

W formularzu PIT 37 wykazane mogą zostać następujące rodzaje dochodów:

  • dochody uzyskane w wyniku stosunku służbowego, a także stosunku pracy, bądź pracy nakładczej,

  • emerytury oraz renty, a także wszelkiego rodzaju świadczenia i zasiłki przedemerytalne,

  • stypendia i zasiłki (inne niż stypendia naukowe i socjalne, gdyż są one zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych),

  • dochody wynikające z umowy o dzieło,

  • dochody osiągane na podstawie umowy zlecenia,

  • dochody z działalności sportowej,

  • dochody osiągane na podstawie kontraktów managerskich,

  • dochody wynikające z członkostwa w różnego rodzaju spółdzielniach,

  • dochody z praw autorskich oraz innego rodzaju praw majątkowych.

Jeżeli poza wymienionymi powyżej rodzajami dochodów osiągaliśmy w minionym roku, także dochody innego typu, oznacza to, że rozliczenia podatkowego musimy dokonać przy pomocy innego rodzaju formularza. Jeżeli nadal będziemy rozliczać się na zasadach ogólnych, najprawdopodobniej będzie to formularz PIT 36, natomiast jeżeli zdecydujemy się opodatkować swoje dochody podatkiem liniowym, skorzystamy z formularza PIT 36L. Może się także zdarzyć, że poza, którymś z tych formularzy będziemy musieli dodatkowo wypełnić inne druki PIT 37 do wydrukowania oraz załączniki.

 

Na koniec warto także wspomnieć, że jeżeli w roku podatkowym uzyskiwaliśmy dochody tylko z jednego źródła (wymienionego powyżej) i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych były pobierane przez płatnika, to możemy zobowiązać go do wysłania za nas rozliczenia rocznego do urzędu skarbowego (w postaci PIT 40 lub P IT40A). W takiej sytuacji nie będziemy musieli wypełniać deklaracji rocznej samodzielnie. Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku skorzystania z takiego rozwiązanie nie będziemy mogli odliczyć od dochodu ewentualnych ustawowych ulg podatkowych, które nam przysługują.