Rozliczenie podatkowe 2017

Jak i gdzie złożyć PIT 37 druk


Podatnicy, którzy w celu rozliczenia się z urzędem podatkowym wypełniają formularz PIT 37 mają obowiązek złożyć go do końca kwietnia 2018 roku. Będzie to deklaracja za rok 2017.

 

Gdzie należy złożyć PIT 37 druk?

Wszyscy podatnicy powinni pamiętać, że w Polsce zniesiony został obowiązek meldunkowy, jest to bardzo duże udogodnienie dla obywateli jednak w przypadku podatków brak konieczności meldunku powoduje sporo zamieszania. Zanim obowiązek meldunkowy został zlikwidowany urząd podatkowy, z którym musiał rozliczyć się podatnik był wyznaczany na podstawie jego miejsca zameldowania. Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem urząd ten powinien być wyznaczany na podstawie miejsca zamieszkania podatnika. Oznacza to, że rozliczenie podatkowe 2017 powinniśmy składać w urzędzie pod, który podlega miejsce, gdzie mieszkamy. Nie należy jednak zapominać o tym, że nasze miejsce zamieszkania musi być zgodne z miejscem zamieszkania, które zostało przez nas podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-1 bądź NIP-3 lub też w jego aktualizacji. Dlatego też w momencie, gdy zmieniamy miejsce zamieszkania zawsze powinniśmy pamiętać o aktualizacji danych w przewidzianym na to terminie. Jeżeli w związku z przeprowadzką mamy problem z określeniem, który urząd podatkowy będzie dla nas właściwy warto jest skorzystać z wyszukiwarek dostępnych w Internecie, które na podstawie adresu podatnika określają z jakim urzędzie musi on złożyć druk PIT 37. W celu potwierdzenia tej informacji warto jest następnie wejść na stronę internetową owego urzędu i sprawdzić, czy faktycznie obejmuje on swoim zasięgiem także miejsce, w którym mieszkamy.

W jaki sposób można złożyć formularz PIT 37?

Najbardziej popularną metodą jest wypełnienie deklaracji osobiście i następnie dostarczenie jej do urzędu skarbowego. Podatnicy coraz chętniej wykorzystują do sporządzenia sprawozdania PITy 2017 program, który umożliwia szybkie wypełnienie zeznania. Po wpisaniu wartości w odpowiednie komórki formularza i wykonaniu przez aplikację wszystkich niezbędnych obliczeń możemy przesłać PIT 37 do druku. Po wydrukowaniu należy go jeszcze podpisać, gdyż jest to dokument i w przeciwnym razie nie będzie on miał żadnej skuteczności prawnej. Gdy nasz PIT-37 będzie już wypełniony istnieje kilka sposobów w jaki możemy dostarczyć go do urzędu – bardzo ważne jest abyśmy zrobili to w terminie, gdyż w przeciwnym razie możemy zostać obciążeni wysoką karą. Pierwszym sposobem jest osobiste złożenie PIT-u w urzędzie jednak można go również wysłać pocztą. Zeznanie zawsze należy wysyłać korzystając z usług Poczty Polskiej. Dodatkowo powinniśmy mieć na uwadze, że istnieje różnica pomiędzy listem poleconym, a listem zwykłym, gdyż w przypadku listu poleconego za datę wpłynięcia deklaracji urząd uznaje dzień, w którym została ona wysłana, natomiast w przypadku listu zwykłego dzień, w którym faktycznie dotarł on do urzędu. Rodzaj listu ma zatem ogromne znaczenie szczególnie wtedy, gdy wysyłamy zeznanie na ostatnią chwilę.

 

Nowością jeżeli chodzi o składanie formularza PIT-37 jest wysłanie go drogą elektroniczną, można to zrobić przy pomocy aplikacji udostępnianej przez Ministerstwo Finansów. Ponieważ wycofana została konieczność składania na takiej deklaracji elektronicznego podpisu rozliczenie przez Internet stało się znacznie łatwiejsze. Podpis elektroniczny został zastąpiony poprzez konieczność podania przez podatnika szeregu danych, które muszą tworzyć spójną całość, czyli odpowiadać osobie, do której należy deklaracja podatkowa. W związku z uproszczeniem procedury liczba osób korzystających z tej formy rozliczenia będzie na pewno rosła.