Rozliczenie podatkowe 2017

Druk pit 37 i formularz PIT 2K

 

Druk PIT-2K stanowi załącznik do następujących formularzy: PIT- 28, PIT-36 oraz PIT-37. Jest to oświadczenie o tym jaka była w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie wysokość wydatków poniesionych w związku z inwestycją mającą na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podatnik ma obowiązek wypełnić pit 37 druk oraz załącznik PIT-2K w momencie, gdy chce aby odsetki wykazane przez niego przy pomocy załącznika PIT/D mogły faktycznie zostać odliczone. Formularze pit 37 do wydruku a także załączniki można bez problemu pobrać z Internetu. Należy pamiętać o tym, żeby w celu złożenia deklaracji za 2017 rok pobierać tylko druki PIT 2017, gdyż będziemy mieć wtedy pewność, że w przypadku braku błędów w deklaracji nie nastąpi konieczność złożenia jej korekty związana z użyciem formularzy z lat ubiegłych. Alternatywą dla pobierania formularzy PIT i załączników z Internetu bądź z urzędu skarbowego jest wykorzystanie pity 2017 program, który jest bardzo przejrzyście skonstruowaną aplikacją pozwalającą na wypełnienie deklaracji podatkowej.

 

Małżonkowie niezależnie od tego, czy dokonują rozliczenia podatkowego samodzielnie, czy też wspólnie mają obowiązek złożenia tylko jednego załącznika PIT-2K, gdyż odliczenie z tytułu inwestycji zaspokajających potrzeby mieszkaniowe zawsze dokonywane jest wspólnie. Dlatego też w załączniku zawsze podaje się dane obydwojga małżonków.

Załącznik PIT-2K podzielony jest na dwie części:

  1. dane identyfikacyjne i adres zamieszkania,

  2. oświadczenie i podpis podatnika / małżonka / pełnomocnika.

W części A jak sama nazwa wskazuje konieczne jest podanie danych identyfikacyjnych (imion, nazwisk, dat urodzenia i numerów PESEL) i adresów zamieszkania obojga małżonków. Ponadto podatnicy muszą określić w jakiej wysokości wydatki ponieśli na inwestycję mającą na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, kiedy inwestycja została rozpoczęta (rok, w którym uzyskane zostało pozwolenie na budowę), a kiedy zakończona (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub zawiadomienia o zakończeniu budowy) oraz kiedy i w jakiej wysokości został udzielony kredyt mieszkaniowy. Ponadto obowiązkiem podatnika jest także określenie jaki charakter ma jego inwestycja. Załącznik PIT-2K może być związany z:

  • budową budynku mieszkalnego,

  • wkładem budowlanym / mieszkaniowym do spółdzielni mieszkaniowej w celu nabycia praw do nowo budowanego budynku / lokalu mieszkalnego,

  • zakupem budynku / lokalu mieszkalnego od gminy lub osoby, która wybudowała go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

  • nadbudową, rozbudową bądź przebudową, budynku już posiadanego przez podatnika, w wyniku, której powstanie nowy lokal o charakterze mieszkalnym.


Podatnik powinien złożyć załącznik PIT-2K w momencie, w którym po raz pierwszy dokonuje on odliczenia odsetek od uzyskanego przez niego kredytu mieszkaniowego. Jeżeli podatnik spłacał odsetki od kredytu również w latach poprzedzających złożenie załącznika, to ma on prawo do odliczenia także tych odsetek, zatem odsetki wykazane w załączniku mogą być sumą wszystkich zapłaconych dotychczas odsetek.

 

Należy pamiętać, że odliczeniu, którego dotyczy załącznik PIT-2K podlegają jedynie odsetki od kredytów mieszkaniowych (nie cały kredyt!) udzielonych przez banki lub Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Zatem nie ma możliwości odliczenia odsetek od kredytu, który udzielony został podatnikowi na inny cel lecz przeznaczony przez niego na cele mieszkaniowe, a także kredytu, który został udzielony a przykład przez kasę mieszkaniową.