Rozliczenie podatkowe 2017

Emerycie i renciści z PITem 37

 

PIT 37 druk jest drukiem, po którego sięgają najczęściej polscy podatnicy. Uniwersalność tego formularza sprawia, że większość osób może rozliczać się właśnie przy jego pomocy, co stanowi swego rodzaju ułatwienie, ponieważ istnieje mnóstwo instrukcji, które z pewnością krok po kroku przeprowadzą nas przez wypełnienie pita. Formularz PIT 37 służy do rozliczenia wszystkich osób, które w danym roku podatkowym otrzymywały jakikolwiek przychód lub też poniosły stratę z tytułu swoich działań. Najczęściej dochód kojarzy nam się z osobami pracującymi, jednak emerycie i renciści są takimi samymi podatnikami, jak osoby pracujące, ponieważ także otrzymują stały dochód w postaci renty czy też emerytury. Te osoby mogą złożyć swoje coroczne zeznanie podatkowe, jednak nie mają takiego obowiązku, jak osoby prowadzące działalność gospodarczą czy też pracujące na etacie.

 

Najogólniej rzecz ujmując PIT-37 formularz jest przeznaczony dla osób, które otrzymywały przychód ze stosunku pracy, rozliczenia na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie, stypendiów, praw autorskich, a także rent oraz emerytur. Wszystkie te osoby mogą złożyć swoje zeznania podatkowe osobiście w urzędzie skarbowym, bądź też za pomocą bardziej nowoczesnych rozwiązań, jakimi są między innymi e- deklaracje.

 

To co odróżnią emeryta oraz rencistę od osób otrzymujących dochody z innych źródeł jest fakt, iż osobiście nie muszą oni składać swojego formularza pit. PITy 2017 druki muszą za to zostać złożone, niejako w imieniu rencisty oraz emeryta, przez tą instytucje czy zakład, która dokonuje wypłat na kontro emeryta bądź rencisty. To właśnie na te instytucje został scedowany obowiązek rocznego rozliczenia swoich podatników. Najczęściej takiego rozliczenia dokonuje w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Druk PIT-37 może być oczywiście rozliczony personalnie przez emeryta lub rencistę, jednak w kilku przypadkach. Najczęściej emerycie nie muszą sobie zawracać głowy wypełnianiem zeznania podatkowego, co stanowi ogromny plus, ponieważ wiąże się to z pewnymi umiejętnościami, jakie nie zawsze są w posiadaniu starszych osób. Jeśli jednak chcą wypełnić i osobiście złożyć PITy 2017 druki w urzędzie skarbowym mogą to uczynić, w przypadku kiedy na przykład chcą skorzystać z różnego rodzaju odliczeń czy też ulg, a także w przypadku przekazywania darowizny. Niestety wciąż wielu emerytów oraz rencistów nie zdaje sobie sprawy z tego, że mają oni prawo i możliwość do rozliczenia na bardziej preferencyjnych warunkach, między innymi poprzez korzystanie z przysługujących im odliczeń. Instytucje, które na co dzień zajmują się rozliczeniem i wypłatą świadczeń tym osobom, mają obowiązek pobierania comiesięcznych zaliczek od kwot, która są przekazywane regularnie emerytom oraz rencistom. Dotyczy to także kwot, które wliczane są w świadczenia przedemerytalne, jak również renty socjalne.

 

Rozliczając się samodzielnie za pomocą druku formularz PIT 37 dotyczy oczywiście dochodu, jaki otrzymuje emeryt bądź rencista. Głównym dochodem jest sama baza emerytalne czy rentowa, jednak mogą tu wystąpić dodatkowe dochody, jeśli na przykład emeryt dorabia sobie, między innymi w ramach umowy zlecenie czy o dzieło. Jeśli kończy się dany rok podatkowy to instytucje wypłacające emerytury oraz renty wysyłają do swojego klienta PIT-40 A, który jest także wysyłany do dedykowanemu emerytowi urzędu skarbowego. PIT-37 formularz może być rozliczany przez instytucje takie jak ZUS tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy emeryt czy rencista nie otrzymywał poza świadczeniami żadnych innych dochodów. Jeśli tak było musi się on rozliczyć sam.