Rozliczenie podatkowe 2017

Formularz PIT 37 druk, ulgi od dochodu i ulgi odpisywane od podatku

 

 

Wypełniając PIT 37 druk określamy wszystkie swoje dochody, jakie uzyskaliśmy w danym roku podatkowym. Mogą to być dochody uzyskiwane w ramach stosunku pracy, rozliczeń na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenie, a także innych form. PIT 37 formularz posiada także specjalne możliwości, jakimi są odliczenia. Mamy jednak dwa rodzaje odliczeń i ulg, a mianowicie te, które są odpisywane od naszego dochodu oraz te, które odpisuje się od podatku. Są to dwa rodzaje ulg, dlatego należy dowiedzieć się co możemy odliczyć od naszego dochodu, a co od podatku, ponieważ są to dwie różne kwestie. PITy formularze posiadają także różnego rodzaju załączniki, które pozwalają nam na wskazanie ulg i uzyskania korzystniejszych form rozliczania naszego zeznania podatkowego. Druki PIT możemy uzyskać w każdym urzędzie skarbowym, a także w Internecie, na stronach, które udostępniają druki pit, a także pozwalają na im wypełnienie za pomocą sieci, co znacznie ułatwia i usprawnia cały proces wypełniania formularzy.

 

Aby odliczyć dane ulgi oprócz standardowego druku PIT37 potrzebujemy także załącznika PIT/O, w którym to zamieszczone są rubryki do odliczenia ulgi. Te załącznik jest podstawowym formularzem do odliczenia wszystkich ulg poza tymi mieszkaniowymi, dla których dedykowany jest inny załącznik. Załącznik PIT/O podzielony jest na kilka części. I tak w części B uwzględniamy ulgi odpisywane od dochodu. W tym miejscu możemy odliczyć na przykład ulgę za poniesione wydatki w związku z dostępem do Internetu, ulgi rehabilitacyjne, a także wszelkiego rodzaju darowizny. W tej części załącznika podatnik może odpisać do 760 złotych. Limit ten przysługuje również małżonkowi, z którym się rozliczamy. Jeśli chodzi o darowizny to należy pamiętać o jeden, bardzo ważnej zasadzie. Inaczej traktowane są darowizny kościelne, a inaczej pozakościelne. Te dwa rodzaje darowizn należy wykazać oddzielnie, poprzez wpisanie pełnych kwot na te cele, przy zachowaniu odpowiednich limitów.

 

Kolejna część załącznika PIT/O, czyli rubryka C jest przeznaczona na te ulgi, które odliczane są od podatku. Tutaj najbardziej powszechna jest ulga na dzieci. To właśnie w tej części podatnik musi podać ile posiada dzieci, które według zasad objęte są ulgą. Wpisywana jest także kwota, która przysługuje w związku z takim odpisem. Limit ulgi często podlega aktualizacjom, dlatego należy w każdy roku podatkowym sprawdzić, ile konkretnie wynosi ulga na każde z dzieci.

 

Bardzo często zdarza się tak, że podatnicy nie mają pojęcia, iż mogą coś odliczyć od swojego dochodu czy też podatku. W rzeczywistości jednak jest tak, że właściwie każdy z nas ma możliwość ulgi, należy tylko dowiedzieć się, czy mamy do niej prawo i w jaki sposób ją wykazać. Jeśli pierwszy raz chcemy coś odliczyć najlepiej skonsultować się z pracownikiem urzędu skarbowego, który wskaże, które ulgi zaliczamy do tych dochodowych, a które są podatkowe. Wystarczające i rzetelne informacje uzyskamy także za pośrednictwem Internetu. Na wielu portalach internetowych dostępne są pełne informacje dotyczące ulg. Na tego typu portalach możemy także zadać pytanie czy też rozwiać jakąś wątpliwość. Uzyskamy porady oraz wsparcie od doświadczonych podatników, którzy nie raz korzystali z ulg i wypełniali w tym celu specjalne druki. Warto skorzystać także z wzorów wypełniania danych formularzy PIT, tak by nie popełnić błędów, które będą skutkowy wizytą w naszym urzędzie skarbowym.