Rozliczenie podatkowe 2017

Druki PIT 2017 - PIT 36l

Na naszej stronie znajdziesz PIT36l w wersji elektronicznej, a także PIT 37 druk!

 

Podatniku wszystkie druki PIT 2017 bez problemu pobierzesz z naszej strony. Mamy przygotowane dla Ciebie najpopularniejsze formularze PIT 2017 w dwóch wersjach, interaktywnej i standardowe druki PIT do wydrukowania. Interaktywne formularze PIT przygotowane dla Państwa to między innymi najpopularniejszy PIT 37 druk, a także PIT 36, PIT 36l, PIT 38 i PIT 39 formularz.

 

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i płacą preferencyjny podatek liniowy, wypełniają PIT 36l. Preferencje mają jednak swoje ograniczenia - nie można korzystać z wielu ulg i odliczeń. Nie można rozliczać dochodów wspólnie z małżonkiem, czy samotnie wychowywanym dzieckiem. Pozostaje jedynie prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz straty z lat ubiegłych.

 

Ważną zasadą jest to, że PIT 36l formularz wypełnia podatnik, który rozlicza się samodzielnie, czyli indywidualnie. PIT 36 l przeznaczony jest dla tych osób, które uzyskują dochody opodatkowane 19-proc. podatkiem liniowym, bez względu na to, czy mają dodatkowe dochody ujmowane w innym formularzu pit, czy też nie. Chodzi zatem o działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz, jak dodano w ustawie, o działy specjalne produkcji rolnej również opodatkowane podatkiem liniowym.

Nie mniej istotne jest to, że wybór opodatkowania 19-proc. podatkiem liniowym powinien być zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego w formie pisemnego oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Również formy pisemnej wymaga rezygnacja z tego sposobu opodatkowania. Nie może mieć to miejsca później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 

Ważne! Podatnik składający PIT-36L może być zobowiązany do złożenia oprócz PIT-36L również PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-16A, w zależności od sytuacji.

 

Podatek płacony według jednolitej 19-proc. stawki stanowi preferencję dla podatników, ponieważ, niezależnie od uzyskanego dochodu, opodatkowanie jest stałe, a nie określone według stawki opodatkowanej: 19, 30 i 40 proc. Jednak z tą preferencją wiążą się liczne ograniczenia. Podatnik traci możliwość dokonania wielu odliczeń i ulg. „Liniowcy” nie mają prawa do ulgi rodzinnej i mieszkaniowej i nie mogą pomniejszyć podatku o 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego.

W zeznaniu PIT 36l brak zatem typowych załączników towarzyszących wypełnianiu informacji o odliczeniach i darowiznach, typu PIT-O. Podatnik w załączniku PIT/B może jedynie umieścić informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, przy czym wolno mu odliczyć stratę tylko od dochodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę. Odliczyć może też on składki na ubezpieczenia społeczne (o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bądź odliczone w innym zeznaniu rocznym). Z kolei w załączniku PIT/ZG informuje się o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Dodatkowe dwa załączniki dla pit 36 l to zgłoszenia identyfikacyjne NIP-1 i NIP-3.

 

Ważne! Podstawą ustalenia kwoty wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne odliczanej w zeznaniu rocznym są dokumenty stwierdzające ich poniesienie.

 

Ubiegłoroczny PIT 36l był objętościowo skromniejszy niż popularny pit 36, gdyż liczył 3 strony. W tym roku wzór ten zostanie jednak zmieniony, jednak zasady wypełniania będą podobne. Zmiany te obejmą wszystkie najważniejsze druki PIT 2017. Podobnie jak pozostałe formularze PIT, PIT 36 l wypełnia się zaczynając od wpisania NIP w pierwszej rubryce formularza oraz roku podatkowego w rubryce 4. Ponieważ do PIT-36l nie przenosi się danych z takich informacji jak PIT-8C lub PIT-11, nie istnieje ryzyko, że własny NIP zostanie pomylony z NIP-em płatnika. Było to częstą przyczyną błędów popełnianych przy wypełnianiu formularzy zeznań rocznych.

 

Ważne! Jeśli przedsiębiorca nie zlikwidował działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo, a tylko ją zawiesił i uzyskuje teraz dochody ze stosunku pracy, musi się rozliczyć na druku PIT 36l. W formularzu trzeba podać przychody ze stosunku pracy w rubryce - inne przychody.