Rozliczenie podatkowe 2017

Dla kogo PIT 37 druk

 

Poniższy tekst opisuje kto powinien złożyć PIT 37 druk. Co roku każdy podatnik, mający obowiązek rozliczyć się z fiskusem ma za zadanie wypełnić odpowiednią deklarację podatkową. Czasami jest to kwestia problematyczna, ponieważ podatnicy nie wiedzą, który druk mają za zadanie wypełnić, aby prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Wiadomo, że istnieją różnorodne typy rozliczeń, w zależności od tego, jaki kto wykonuje zawód, czy jest przedsiębiorcą, czy też prowadzi własną działalność oraz czy chce się rozliczyć z ulgami podatkowymi, czy też bez nich. Jest całe mnóstwo formularzy podatkowych, które mamy do wyboru, a mianowicie PIT 37 druk, PIT 38, PIT 36, PIT 36L, PIT 39, jak również załączniki, czyli PIT-D i PIT-0. PIT roczny trzeba wypełnić i złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego do końca kwietnia. Najbardziej popularnym drukiem, wypełnianym co roku przez osoby, rozliczające się z fiskusem jest formularz PIT 37.


PIT 37 formularz przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób, których udokumentowane przychody pochodzą ze źródeł, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które chcą wypełnić PIT 37 za 2017 rok muszą pamiętać, że PIT 37 druk przeznaczony jest głównie dla ludzi, którzy uzyskali przychody:

 • ze stosunku pracy;

 • z pracy nakładczej;

 • z działalności, wykonywanej osobiście (czyli działalności, wykonywanej na umowę zlecenie, realizowanie kontraktów menedżerskich, zasiadanie w radach nadzorczych, prowadzenie działalności sportowej oraz wykonywanie obowiązków społecznych);

 • ze stypendiów;

 • z rent krajowych (strukturalnych, socjalnych);

 • z zasiłków oraz świadczeń przedemerytalnych

 • z emerytur;

 • z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz innych spółdzielniach, które zajmują się produkcją rolną;

 • z praw autorskich;

 • z praw majątkowych;

 • z tytułu otrzymania świadczeń z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

 • za pracę, które przysługuję tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;

 • z umowy aktywizacyjnej.

Wszystkie osoby, które otrzymały w danym roku przychody z wyżej wymienionych źródeł mogą wypełnić PIT 37 formularz. W tymże picie rocznym należy wykazać przychody z wybranych źródeł oraz wybrać odpowiedni dla siebie sposób rozliczenia, czyli ustalić, czy rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem/małżonką, czy też, jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Należy jednak pamiętać, że jeśli chcemy się rozliczyć za pomocą PIT 37 za 2017 to możemy też skorzystać z ulg podatkowych, ale mamy obowiązek do PIT 37 druk dołączyć odpowiednie załączniki, a mianowicie PIT/D lub PIT/0.

Z PIT 37 druk nie mają prawa skorzystać osoby, które w danym roku podatkowym:

 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, które były opodatkowane na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej;

 • są zobowiązane doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci;

 • obniżają dochody o starty z lat ubiegłych.