Rozliczenie podatkowe 2017

Darowizny w druku PIT 37 2017

 

Coraz częściej formularze PIT 37 uwzględniają nie tylko osiągnięte dochody, w danym roku podatkowym, ale również różnego rodzaju darowizny, które ludzie przekazują na rzecz najbardziej potrzebujących lub też na personalnie wybrane cele. W Polsce podatnicy mogą uwzględnić w swoim rozliczeniu PIT 37 za 2017 wiele rodzajów takich darowizn. Do tych najbardziej powszechnych z pewnością można zaliczyć darowizny na rzecz OPP, czyli organizacji pożytku publicznego, na cele związane z krwiodawstwem, na cele kultu religijnego czy też na działalności charytatywno-opiekuńcze, prowadzone przez Kościoły. PIT 2017 druk pozwala na szybkie i bezproblemowe przekazanie swoich środków wyżej wymienionym, wystarczy jedynie wskazać je na swoim zeznaniu podatkowym, a wszystkie pieniądze zostaną na nie przelane. Aby ułatwić sobie całą procedurę przekazywania tych środków, warto wykorzystać darmowy program pity 2017, który pozwala na znacznie szybszą oraz bardziej efektywną pracę, aniżeli wypełnianie zeznań podatkowych w sposób tradycyjny, ręcznie. Instrukcja wypełniania PIT 37 krok po kroku wskazuje, jak wystawić dokument i uwzględnić w nim darowizny.

 

Nie wszyscy podatnicy zdają sobie jednak sprawę z tego, że spośród różnych rodzajów darowizn, które są uwzględniane w formularzu druku PITu 37, tylko środki przekazywane na działalność charytatywno- opiekuńczą Kościoła można rozliczać bez jakichkolwiek limitów. W tych przypadkach głównym ograniczeniem jest przede wszystkim kwota osiąganych zarobków. Wszystkie pozostałe rodzaje darowizn muszą podlegać wspólnemu limitowi, który wynosi 6% wysokości dochodów. Należy jednak zaznaczyć, że te limity dotyczą osób, które rozliczają się z zarobków, opodatkowanych według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej wynoszącej odpowiednie 18% oraz 32%. Tutaj znaczenie ma również kwota wolna od podatku w 2017. Tacy podatnicy składają do urzędu skarbowego formularze PIT 37 lub też PIT 36. Oczywiście nie oznacza to, że darowizny nie mogą być przekazywane przez osoby, które są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, rozliczające się za pośrednictwem formularza PIT 28. W tych jednak przypadkach, limity ulg stanowią 6% przychodów, a nie dochodów, jak w pozostałych grupach podatkowych.

 

Jeśli chodzi o praktyczny punkt widzenia limitów od darowizn, to ciekawa sytuacja ma miejsce w przypadku osób, które posiadają dwa różne źródła uzyskiwania swoich zarobków. Może mieć bowiem miejsce taki przypadek, że podatnik pracuje w ramach umowy o pracę i rozlicza PIT 37 za 2017 według zasad ogólnych, a także wynajmuje prywatny lokal mieszkaniowy, z którego rozlicza się za pośrednictwem ryczałtu. Wtedy tacy podatnicy mają możliwość odliczenia sobie ulgi na wybrane darowizny w dwóch wymiarach, wynoszących po 6% limitu tych odliczeń. W takich przypadkach warunki rozliczenia są bardzo preferencyjne, a same korzyści podatkowe są znacząco wyższe.

 

Można również zastanawiać się nad sytuacją, kiedy to kwota przekazywanych przez podatników darowizn jest wyższą aniżeli kwota limitu, wynosząca 6%, obowiązująca przy dochodzie. Pozostałą część tej darowizny można więc uwzględnić w ramach limitu 6% odliczeń od przychodów. Odwrotna sytuacja jest również możliwa i dostępna. Należy jednak zwrócić baczną uwagę na to, by jednej kwoty nie odliczać podwójnie w dwóch zeznaniach. Osoby, które nie wiedziały o tego typu możliwościach, mogą jeszcze to zmienić, mimo, że termin rozliczania z fiskusem już minął. Nie ma bowiem żadnych przeciwskazań, aby wystawić korektę do swojego zeznania podatkowego i tam uwzględnić wyższe stawki darowizn, które zostały przekazane na wybrane cele. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w przypadku osób, które osiągały różne, podwójne źródła zarobkowe.