Rozliczenie podatkowe 2017

Alimenty a PIT 37 druk

 

Zostało już niewiele czasu, kiedy to będziemy musieli złożyć nasze rozliczenia podatkowe w urzędach skarbowych. Każdy kto osiąga jakiekolwiek dochody, a także korzysta z różnego rodzaju świadczeń jest zobowiązany do tego, by rozliczyć się z fiskusem, na przykład przy pomocy formularza PIT 37 druk. Formularze mogą być wystawiane na różne sposoby. Coraz częściej jednak odchodzi się od tradycyjnego, ręcznego wypisywania swoich deklaracji, tylko korzysta się z najbardziej innowacyjnych narzędzi pomocowych. Takim narzędziem jest bez wątpienia program do pitów, który pozwala na szybkie i bezproblemowe uzupełnienie swoich druków, dzięki czemu istnieje małe prawdopodobieństwo, że znajdą się na nich powszechne błędy, skutkujące koniecznością złożenia korekty zeznania. W programie jest obecna PIT 37 instrukcja, która krok po kroku wskaże nam, jak należy postępować z konkretnymi elementami wypełniania.

 

PIT 37 do wydruku winien zawierać wszystkie dochody, również te, które mogą nam się wydawać niepotrzebne do wykazania w pitach. Tak dzieje się w przypadku świadczeń alimentacyjnych, którzy otrzymywaliśmy w roku podatkowym 2017. Alimenty są wyjątkową grupą dochodową, ponieważ ustawa o podatku dochodowym jasno określa, jakie świadczenia wpisują się w konieczność opodatkowania, a jakie nie. W przypadku alimentów, które są otrzymywane na poczet dzieci, które nie ukończyły dwudziestego piątego roku życia nie ma konieczności odprowadzania podatku. W takim wypadku formularz PIT-37 nie musi uwzględniać tych kwot, a jedynie pozostałe środki uzyskiwane w ramach pracy czy też innego rodzaju działalności. Dodatkowo zwolnienie z płacenie podatku dochodowego dotyczy również tych alimentów, które otrzymywane są na dzieci, które dostają już rentę socjalną albo też zasiłek. W takich przypadkach nawet wiek dziecka nie ma znaczenia, ponieważ osoby z takimi świadczeniami nie muszą wykazywać alimentów w PIT 37 druk. Istnieje jeszcze jedna grupa, która podlega zwolnieniu z konieczności płacenia podatków dochodowych z tytułu otrzymywanych świadczeń alimentacyjnych. To osoby, które otrzymują tego typu świadczenia na rzecz trzecich osób, których obowiązuje obowiązek wypłacania alimentów, który to wynika z wyroku sądowego lub też uznania ugody w sądzie. W takich sytuacjach istnieje jednak limit kwotowy, który pozwala na nie płacenie podatków i jest to suma 700 złotych. Po przekroczeniu tej kwoty limitu podatek od alimentów musi być wykazany w PIT 37 do wydruku.

 

Program do pitów pomoże więc każdej osobie, która nie zalicza się do wyżej wymienionych grup zwolnionych z podatku z tytułu otrzymywania świadczeń alimentacyjnych. W aplikacji komputerowej, która jest dostępna całkowicie za darmo będziemy mieli możliwość skorzystania z dokumentu, jakim jest pit 37 instrukcja, która również zawiera elementy dotyczące wystawiania pitów przez osoby otrzymujące alimenty.

 

W świetle obowiązującego prawa świadczenia alimentacyjne podlegają opodatkowania tylko jednorazowo. Obowiązkiem zapłacenia takiego podatku pozostaje w gestii osoby, która te alimenty otrzymuje, ponieważ dla niej stanowi to jedno ze źródeł przychodu lub też podstawowy i jedyny dochód. Osoba, która płaci alimenty na rzecz inne osoby nie jest zobligowana do tego, by płacić jakiekolwiek podatki, ponieważ nie powiększa ona w żadnych wypadku swoich dochodów. Świadczenia alimentacyjne powinny być wykazane w zeznaniu podatkowym w miejscu oznaczenia przychodów z innych źródeł. Wszystkie przychody z alimentów, które nie są zwolnione z podatku muszą być więc wykazane w rozliczeniu rocznym i dodane do pozostałych przychodów osiąganych przez konkretnego podatnika.