Rozliczenie podatkowe 2017

Pit 37 druk to najpopularniejszy formularz pit w Polsce.

 

Pit 37 druk jest najczęstszym formularzem, dzięki któremu możliwe jest rozliczenie z urzędem skarbowym. Ten formularz dotyczy większości podatników, dlatego nie jest on im obcy. Pit 37 formularz jest skonstruowany i zbudowany w ten sposób, by zawierać wszystkie istotne informacje. Przede wszystkim znajdują się tam rubryki dotyczące naszych danych osobowych, to jest imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania. Pit37 nie jest jednak dokumentem ważnym bez numeru identyfikacji podatkowej, czyli popularnego NIP’u. To właśnie ten numer pozwala na identyfikację danej osoby w urzędzie skarbowym. Jeśli zdarzy nam się zapomnieć o wpisaniu numeru do formularza, musimy liczyć się z tym, że zaistnieje konieczność złożenia korekty do zeznania. Oprócz podstawowych danych określających podatnika, znajdują się wszelkiego rodzaju odliczenia podatkowe, które są konieczne w przypadku osiągania przychodów lub też strat. Formularz pit 37 jest wypełniany nie tylko przez przedsiębiorstwa, ale także przez dużą rzeszę rencistów czy emerytów. W praktyce w tym druku ujmowane są wszystkie przychody, które pochodzą ze źródeł na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Mowa tu więc o wszystkich dochodach, które są uzyskiwane w ramach rent krajowych, emerytur, stypendiów, świadczeń przedemerytalnych, stosunku pracy, umów o dzieło czy też umów zlecenie.

 

Pobierz PIT 37 formularz do wydruku pdf

Pobierz PIT 37 druk interaktywny pdf

 

Formularz Pit 37 2014 może być wypełniany na dwa sposoby. Pierwsza metoda jest tradycyjna i znana wszystkim, którzy kiedykolwiek składali swoje zeznania podatkowe do urzędu skarbowego. Idziemy po odpowiednie formularze do dowolnego urzędu skarbowego, a następnie ręcznie wypełniamy nasz pit, by potem ponownie zanieść go do swojego urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać o tym, że w Polsce został już zniesiony obowiązek meldunkowy, więc nie ma konieczności składania naszego zeznania w miejskim urzędzie, w którym jesteśmy zameldowani. Teraz liczy się tylko nasze miejsce zamieszkania i to właśnie do tego urzędu kierujemy nasze zeznanie. Jest to ogromne ułatwienie na przykład dla studentów, którzy często wybierają wyższe uczelnie w innym mieście niż ich miasto zameldowania, a dodatkowo podejmują dorywcze prace. Jeśli zmieniliśmy miejsce zamieszkania to druk pit 37 możemy złożyć w danym urzędzie dopiero wtedy, kiedy poinformujemy nowy urząd o tych zmianach w naszych danych adresowych. W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej należy złożyć załącznik NIP-3, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej konieczny jest załącznik NIP-1. Tego typu załączników nie musimy składać razem z pit-37 druk, a w tym momencie, gdy następuje istotna zmiana w naszym życiu. Drugi sposób złożenia swojego zeznania podatkowego to bardziej innowacyjne rozwiązanie, a mianowicie istnieje możliwość wypełniania druku oraz wysłania pitu za pomocą sieci internetowej. Jest to przede wszystkim rozwiązanie szybki i wygodne, pozwalające na bezstresowe wypełnienie druku. Zazwyczaj kojarzy się to ze sporym stresem oraz z nerwami, ponieważ wciąż wisi nad podatnikiem prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Niestety jest tak, że na wypełnienie druku potrzebne są odpowiednie pokłady cierpliwości oraz konsekwencji, jednak zastosowanie aplikacji internetowych znacznie ułatwia sprawę. Programy do wypełnienie druków zeznania podatkowego są dostępne w Internecie na darmowych portalach. Dzięki temu ma do nich dostęp każdy i każdy podatnik może skorzystać z tego ułatwiającego wypełnienie pitu programu komputerowego. Ważne jest to, by pamiętać o tym, że co roku program jest aktualizowany, ponieważ bywa tak, że formularze druków ulegają drobnym zmianom i modyfikacjom. Oczywiście wysłanie dokumentu przez Internet jest równoważne co złożenie go osobiście w urzędzie, ponieważ wszystko odbywa się za pomocą specjalnych certyfikatów, a także podpisu elektronicznego, który jest uwiarygodnieniem każdego podatnika. Do papierowej wersji mamy możliwość złożenia korekty, również w przypadku rozliczenia internetowego istnieje możliwość złożenia e- korekty z odpowiednim wyjaśnieniem. Trzecim, aczkolwiek najrzadziej wybieranym sposobem rozliczenia swoich podatków jest wysłanie pity za pomocą listu poleconego na poczcie polskiej. W tym przypadku liczy się data stempla nadania, nie musimy wiec martwić się o to, że nasze zeznanie dotrze za późno. Nie raz jednak zdarzały się takie przypadki, że nadany list w ogóle nie dotarł do urzędu skarbowego, mimo posiadanego dowodu wysłania. Lepiej więc albo udać się osobiście do urzędu, albo też rozliczyć się z fiskusem za pomocą Internetu.

 

pit37Pit 37 druk dotyczy wszystkich osób, które, według ustawy, uzyskiwali przychody w ramach różnego rodzaju świadczeń. Deklarują oni jednocześnie, że nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej czy też działalności związanej z działami specjalnymi produkcji rolnej, które są opodatkowane na zasadach ogólnych objętych skalą podatkową. Czasami zachodzi również taka konieczność, że do pitu 37 należy złożyć dodatkowe zeznanie, na przykład PIT 38 czy też PIT 28, jeśli będzie wymagała tego sytuacja. Pit 37 formularz może być rozliczany w tej sytuacji, kiedy nie dolicza się do własnych przychodów wysokości przychodów, które osiągnęła nasza pociecha, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia, czyli w rozumieniu prawa jest osobą małoletnią. Pit 37 nie jest drukiem specjalnie skomplikowanym czy też zawierającym różnorodne stawki podatkowego. W gruncie rzeczy opiera on się na dwóch podstawowych skalach, które wynoszą odpowiednie 18% i 32%.

 

Formularz pit 37 może być wypełniany, a następnie rozliczany w sposób samodzielny lub też razem ze współmałżonkiem. Wspólne rozliczanie się pozwala na uzyskanie bardziej preferencyjnych warunkach w niektórych przypadkach. Zasady oraz kryteria, które trzeba spełnić, by rozliczać się wspólnie są bardzo czytelne. Najważniejszą z nich jest oczywiście fakt zawarcia związku małżeńskiego w ciągu danego roku podatkowego, czyli na przykład w 2014 roku. Ważnym warunkiem jest także to, że przez okres trwania całego małżeństwa między mężem a żoną musi istnieć ciągła wspólnota majątkowa. Małżonkowie rozliczający się wspólnie nie mogą także osiągać tych dochodów, które są opodatkowane w sposób szczególny, ponieważ wtedy może zaistnieć konieczność rozliczania się indywidualnie. Pit 37 2014 rozliczany przez dwie osoby często jest traktowany jako swego rodzaju ulga podatkowa, ponieważ jest to bardziej uprzywilejowania forma składania zeznania podatkowego i rozliczania się z urzędem skarbowym. Jeśli zamierzamy rozliczać się wspólne koniczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, ponieważ nie można nagle podjąć tak ważnej decyzji i wypełniać druk pit37 wspólnie. Nie trzeba jednak składać osobnej dokumentacji, tylko na samym formularzu koniecznie zaznaczyć rubrykę, która jasno określa rozliczenie samodzielne bądź też wspólne. Wpisujemy wszystkie dane podwójne i to co jest niezmiernie istotne to fakt, że zachowujemy konsekwentnie przyjętą kolejność, tak jak to uczyniliśmy na pierwszych stronach naszego zeznania podatkowego. Pit - 37 druk obliczany wspólnie jest uzasadniony przede wszystkim wtedy, kiedy dwie osoby z małżeństwa pracowały. Jeśli jednak jedna z nich nie otrzymywała żadnych dochodów w danym roku podatkowym może się okazać, że będą oni stratni, a nie rozliczą się na bardziej preferencyjnych warunkach. W przypadku, kiedy jeden z małżonków nie pracował lepiej jest wybrać indywidualne rozliczenie zeznania podatkowego.

 

Pit 37 druk często wymaga pewnego uzupełniania. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy do tego tradycyjnego formularza zeznania podatkowego musimy i chcemy dodać odpowiednie załączniki. Załączniki dotyczą różnego rodzaju ulg, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dodatkowych środków. Pit 37 formularz posiada kilka załączników, a każdy z nich właściwie dotyczy konkretnej kwestii, zanim więc zabierzemy się za jego wypełniania, dokładnie zapoznajmy się z tym, czego dane załączenie dotyczy. Mamy do wyboru odpowiednio załącznik PIT/D, który uwzględnia wszelkiego rodzaju informacje dotyczące naszych wydatków poniesionych na mieszkanie. Poza tym załącznik PIT/2K, który ściśle wiąże się z odliczeniami od inwestycji mieszkaniowych; PIT/O, który jest ogólnym drukiem przy różnego rodzaju odliczeniach od podatku i dochodu, a także załączniki NIP- 1 i NIP-3, które pozwalają na poinformowanie urzędy skarbowego o wszelkich zmianach dotyczących podatnika, na przykład zmiana jego nazwiska czy też adresu zamieszkania i zameldowania. Pit 37 zawiera te wszystkie załączniki przede wszystkim po to, by ułatwić pracę urzędu, ale także nie przysparzać problemów podatnikom, którzy mogli by mieć problemy z odpowiednimi odliczeniami. A tak, każdy druk załącznika dopasowany jest do konkretnego odliczenia, dzięki czemu prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki jest bardzo niewielkie.

 

Formularz pit 37 musi być złożony do urzędu skarbowego w odpowiednim terminie. Jeśli przekroczymy ten wymagany termin mogą nas spotkać nieprzyjemności w postaci naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki, a poza tym konieczność stawiania się w murach urzędu skarbowego. Pit 37 2014 powinien więc być kategorycznie złożony do 30 kwietnia 2014 roku. Z praktyki wynika, że im szybciej złożymy do urzędu skarbowego nasze zeznanie podatkowego, tym szybciej zostaniemy rozliczeni i otrzymamy na przykład zwrot naszego podatku. Nie warto czekać do ostatnich dni, ponieważ zwykle wtedy narażamy się na ogromne nerwy związane z kolejkami. Jeśli rzeczywiście zaistniała taka ewentualność, że deklarację podatkową możemy złożyć dopiero pod koniec kwietnia, warto to zrobić za pośrednictwem Internetu, by nie tracić czasu i nerwów w bardzo długich kolejkach.

 

Druk 37 pit to nie tylko dość przykry obowiązek, ale także możliwość pomocy najbardziej potrzebującym osobom. Co roku, razem z naszym zeznaniem podatkowym możemy wybrać organizację pożytku publicznego, której przekażemy nasz 1% podatku. Pit- 37 druk zawiera specjalną rubrykę, w którą wpisujemy nazwę organizacji oraz jej numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Lista OPP dostępna jest w urzędach skarbowych, a także na wielu portalach internetowych. Mimo że 1% wydaje się mało znaczącą kwotą, to przy kilkunastu milionach obywateli w całej Polsce jest to bardzo solidna dawka, która zasila konta fundacji oraz osób na co dzień niosących pomoc innym. Pit37 może więc przyczynić się do polepszenia, a nawet uratowania życia wielu osobom. Nasze środki mogą być przekazane na bardzo zróżnicowane cele, warto więc, przed ostateczną decyzją, zapoznać się z działalnością statutową danego podmiotu, tak by mieć świadomość, na co zostaną wykorzystane przekazane przez nas środki z podatku. Mogą one bowiem dotyczyć zarówno ludzi, i to tych dorosłych oraz dzieci, ale także zwierzęta, na przykład schroniska dla zwierząt czy też ratowanie koni i innych zwierząt z rzeźni. Wszystko zależy tylko od nas. Taki mały gest może jednak czynić bardzo wielkie rzeczy, a wystarczy jedynie wypełnić małą rubrykę w zeznaniu podatkowym, jaki jest pit 37 formularz.

 

1 Kiedy rozliczamy się z fiskusem na formularzu PIT-37?
2 Diety – czym są, jak je opodatkować w rozliczeniu PIT
3 Oczekiwanie na zwrot podatku za rozliczenie PIT- jak długo trwa?
4 Dochody kapitałowe w rozliczeniu PIT 37 wspólnie z małżonkiem?
5 Jakie nieodpłatne świadczenia, finansowane przez pracodawcę, są dochodem w formularzu PIT 37 pracownika?
6 Odliczenie od dochodu wpłat na konto emerytalne w formularzu PIT 37
7 Darowizny w druku PIT 37 2017
8 Kiedy wystarczy druk PIT 37
9 Najpopularniejsze błędy w rozliczaniu PITu 37 przez Internet
10 PIT 37 - kary za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego
11 PIT 37 przy śmierci podatnika
12 Najpopularniejsze błędy popełniane przed podatników podczas rozliczania pit 37 druk przez Internet
13 PIT 37 druk. Czy stypendia finansowane z funduszy unijnych podlegają opodatkowaniu?
14 Zasady opodatkowania napiwków w Picie 37
15 Formularze PIT 2017 i czynny żal
16 Rozliczenie roczne PIT 37 druk - na drukach z zeszłego roku - poprawnie?
17 PIT 37 formularz a rezydencja podatkowa
18 Błędy w Picie 37 wymagające korekty
19 Szczegóły wypełniania PITu 37
20 Na jakim formularzu PIT rozliczyć kredyt podatkowy
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 4